Szakpolitika

Az egyetem és a pártpolitika

Az egyetemeken a pártpolitikai ifjúsági megjelenés külföldön is téma. Nálunk különösen érzékeny terület, ráadásul akik ettől a közéleti hazai aktivitás beindulását várnák, alighanem tévednek. Mindez ráadásul felszabdalná az egyetemi ifjúság életét és harcos, ellenségeskedős, rossz irányba terelné őket. Zsolt Péter írása a Hír24-en! 2015.04.03.

Oktatás és kutatás a sikerországokban

Megtudhatunk-e bármit is Magyarország jövőjéről, ha komoly analízis alá vetjük a „sztárországok” oktatási rendszerét és kutatás-fejlesztési stratégiáját. Mit tanulhatunk ezektől az országoktól. Válhat-e Magyarország regionális tudásközponttá, és ha igen, hogyan. Az MPK ezekre a kérdésekre kereste a választ összehasonlító elemezésében.
2014.11.14.

Alternatív pedagógia

A NAT célkitűzése az önálló, kritikusan gondolkodó, ugyanakkor a tradíciókat tisztelő, társadalmi elvárásoknak megfelelő állampolgár "kinevelése". Ez azonban ellentmondás - megnéztük, mik lehetnek a magyar oktatási rendszer sikertelenségének mozgatórugói, és milyen alternatív módszerek segíthetnek ahhoz, hogy valóban kritikusan gondolkodó diákokat képezzünk. 2014.09.03.

Demokratikus értékválság az oktatásban

Amíg nem tudunk alternatív válaszokat megfogalmazni arra az alapkérdésre, hogy végtére is milyen szerepet szánunk az elkövetkező 50 évben a magyar oktatásnak, és nem vagyunk képesek – akár kiélezett – vitát folytatni arról, hogy a kitűzött célokat hogyan akarjuk elérni, addig csak egyetlen rövid mondattal lehet a politikai és szellemi elit teljesítményét jellemezni: Ülj le, egyes! 2014.07.23.

Tőkék és társadalmi koordinációk

A szociológia által jól ismert tőke-fogalmakkal olyan hosszabb elemzést teszünk közzé, melyek régiós tendenciákat tárnak fel. Ennek lényege a politikai tőke felértékelődése. A tőkefajták átrendeződése nem csak magyar sajátosság, általános „hangszínváltozások” figyelhetők meg bármerre nézünk.
2014.04.11.

Erkölcstan és a deszekularizáció

Bánhegyi Ferenc-Olajosné Kádár Ilona Erkölcstan című, ötödikeseknek írt tankönyvéről úgy tűnik, mindent elmondtak már. Azonban fontos látni, hogy ez az ötödikes erkölcstankönyv a sok közül csak az egyik szolgáló/leánya a kormányzat deszekularizációs politikájának.
2014.03.28.

Reformok a köznevelés terén

Talán egyetlen más szakterületen végrehajtott átalakítás sem váltott ki annyi szakmai bírálatot, mint az, amelyet a Fidesz-KDNP kormány az oktatás-nevelés területén indított el. Lehetetlen teljes mértékben számba venni a legfontosabb változásokat, ezért figyelmünket leginkább arra fordítjuk, mit végzett a kormányzat az állampolgári nevelés terén. 2014.03.26.

Az „inga” működése

Jonathan Haidt a politikai erkölcsök kutatója egy előadásában Hieronymus Bosch triptychonját vetette fel annak illusztrálására, milyen fázisokat jár be minden közösség.  Bosch a 15. században élt, és valamit tudott arról – mondja Haidt -, amit manapság csak bonyolult empirikus kutatással hozunk felszínre.
2013.11.26.

E-szavazás, mint megoldás

Mind a határon túli magyarok, mind pedig a külföldön munkát vállaló állampolgárok esetében felmerül a kérdés, hogyan fognak élni szavazati jogukkal 2014-ben? A kormányzat a levélszavazásban látja az egyik megoldást, ugyanakkor ennek egyik alternatívája lehet az Észtországban már nyolc év sikerrel alkalmazott módszer, azt internetes szavazás. 2013.09.17.

A tb-rendszer vége?

Az eredetileg társadalom-biztosítási alapokon működő hazai egészségügyi rendszer egyre közelebb kerül az adóbevételekből finanszírozott, központi elosztásra épülő szisztémához. Az átalakulás nem véletlen és nem az elmúlt három év „államosítási” törekvéseinek az eredménye, a háttérben meglehetősen aggasztó társadalmi folyamatok húzódnak meg. 2013.08.17.

Nabucco-epilógus

A több felvonásból álló Nabucco gázvezeték-opera fináléja igazi drámát tartogatott: vajon a Transz-adriai földgázvezeték (TAP) vagy a Nabucco-vezeték fog azeri földgázt szállítani Európába? A Shah Deniz II. konzorcium az előbbi mellett döntött, ami jó időre szertefoszlatja a közép-európai országok gázdiverzifikációs álmait. Vajon lesz még a Nabuccónak pótfináléja? 2013.07.04.

A válság ára - depresszió hazánkban

A társadalmi depresszióról, depressziós társadalomról nagyon sokat beszélünk, ám valójában igen keveset tudunk. Holott a - különösen a 2008-as világgazdasági krízis óta - sokasodó válságjelenségek mellett a társadalmi jóllétet célzó modern közpolitikai megközelítés is indokolja, hogy tisztázzuk ezeket a kérdéseket.  Tényadatokon alapuló tanulmányunkban ezekre keressük a megoldást illetve igyekszünk lehetséges közpolitikai válaszokat is megfogalmazni. 2013.06.30.

Változó modellek

Az Oktatáspolitikai Műhely, a jelenlegi Kohézió- és Politikai Nevelés-kutató Műhely elődje korábbi tanulmányaiban részletesen elemezte és bemutatta a közoktatás és a felsőoktatás változó rendszereit. Azonban nem lenne teljes a kép a szakképzés elemzése nélkül, amelyik méltatlanul háttérbe szorul a két másik rendszer mellett. 2013.05.02.

Érvényesüljünk Angliában!

A magyar migráció kérdése olyan társadalmi vitát generált, ami mellett nem mehetünk el szó nélkül. Tanulmányunkban a kivándorlás folyamatát a mélyben húzódó társadalmi-gazdasági változások motivációs hatásaira, illetve az egyik legnagyobb fogadó ország integrációs mechanizmusaira fókuszálva elemeztük. Mennyire befogadóképes a brit társadalom? 2013.04.25.

Hajléktalanok az Alaptörvényben

A hajléktalanság újszerű szabályozása arra utal, hogy a sokszor emlegetett „gránitszilárdságú alaptörvény” helyett, egy olyan „választási alkotmány” jöhet létre, aminek egyik legfőbb jellemzője, hogy a választásokon aktív társadalmi rétegek igényeit igyekszik kielégíteni, ha kell az inaktívak ellenében… 2013.04.19.

Tanulóképesség és reform

Az elmúlt évtizedek tapasztalatai azt mutatják, hogy az egészségügy átalakítása az egyik legkockázatosabb kormányzati vállalkozásnak számít szerte a világon, viszont ha a döntéshozók képesek tanulni elődeik hibáiból, akkor a reformot övező politikai aknák többsége elkerülhető. A magyar politikai elit is rendelkezik ilyen tanulóképességgel? 2013.03.11.

Roma mediátorok (I.)

Andalúzia utat mutat, kövessük az andalúz utat… hogy miben is? A legdélibb spanyol régió kezdte el a roma mediátori programot, amelyik mára általános törekvés lett az EU-ban. Felvázoljuk a roma gyermekek és az iskola közötti konfliktusok okait, a mediátorok vagy iskolai asszisztensek feladatait, valamint áttekinjük a mediátori programokat az EU területén.