Politika

Populizmus - kihívás vagy métely?

Az amerikai előválasztás és a Brexit rámutatott arra, hogy a mérvadó nyugati elit nem kezelte a helyén a populizmus jelenségét, rendre rosszul méri föl a helyzetet, és nem képes megfelelő válaszokat felkínálni. A liberális demokrácia sorsa a két ponton fog eldőlni: képes lesz-e az a nyugati szellemi bázis kihordani a megfelelő elméleti válaszokat; illetve a mérsékelt hatalmi elit képes lesz-e emelni a tétet, és a gyakorlatra adaptálni azokat. 2016.06.29.

Hazafias asszimiláció

A menekültválság kapcsán ismét fellángolt a vita Európában a multikulturális társadalomról, és az Egyesült Államok sokak számára ideális mintát kínál. Közben a mindössze negyven éves amerikai multikulturális modell heves támadások kereszttűzébe került az óceán túloldalán. A multikulturális modellel szembeni kritika lényege, hogy az ellentmond az egyenlő jogok elvének, és résztársadalmak kialakulásához vezet. 2016.05.15.

Amerikai harc a liberális demokráciáért

A politikai identitás létrejöttében meghatározó szerepet játszik a „mi” és az „ők megkülönböztetése. Ez nem szükségképp barát/ellenség viszony, de benne van annak lehetősége, hogy barát/ellenség viszonyba forduljon át. Napjainkra, az ISIS megjelenésével testet öltött az ellenség, de vajon miért harcol az Egyesült Államok? 2016.04.11.

Pótolható-e egy forradalom?

Az 1989-90-es átmenet Bibó-i értelemben vett „határolt forradalom” volt. Akkor is és azt követően sem történt azonban meg az 1945 utáni  nyugat-európai demokratikus átmenet állampolgári nevelési forradalma. A magyar demokrácia az elmúlt 25 évben úgy működött, hogy hiányzott belőle a társadalmi alátámasztottság. Csizmadia Ervin a Magyar Nemzetben írt elemzést arról, hogy lehet-e tudatos demokratikus állampolgári nevelés nélkül működőképes demokráciát építeni. 2016.04.08.

Szabadságharc lólépésben

A racionalitás prizmáján keresztül szemlélve furcsa fénytörést kap az Orbán-kormány külpolitikája, tele van logikai ellentmondással és irracionális elemmel, de ha impulzív erővel és kellő érzelmi töltéssel kommunikálják, az európai szabadságharc politikája úgy lép át ezeken az ellentmondásokon, ahogy a sakktáblán a huszár a gyalogsorfalon. 2016.04.04.

Magyarország fejlődés-index

A Méltányosság Politikaelemző Központ 2015. június 1-től vadonatúj terméket vezet be, amelynek célja a magyar politika és gazdaság változásainak folyamatos, havi szintű nyomon követése, a Magyarország fejlődés-index.

A termék a magyar elemzői piacon egyedülálló: folyamatokat, a változások dinamikáját cégünkön kívül más elemzők nem mérik. Termékünk segítségével nemcsak a magyar politika változásirányaival, de azok nemzetközi recepciójával kapcsolatban is teljesen új trendvonalakat ragadunk meg.

Kampánymozaik

2014 a választások éve lesz. Három választási kampány fogja tarkítani az évet, és ez alapjaiban határozza meg magyar belpolitika dinamikáját. Ennek fényében dolgozta ki a Méltányosság Politikaelemző Központ a hazai palettán egyedülálló szolgáltatását, a Kampánymozaikot, amely a megrendelő egyedi igényei szerint képes a választási kampányokat a maga összetettségében bemutatni, képes felmérni az összes lehetséges forgatókönyvet, és képes megbecsülni azok esélyét és lehetséges következményeit. 

Europanoráma

Dacára annak, hogy mindennapi életünket alapvetően befolyásoló szabályok és döntések ötven százaléka születik Brüsszelben és Strassburgban, és további huszonöt százalék pedig uniós irányelvek alapján lát napvilágot, a média és az elemző cégek nagyon kevés információval látják el a gazdasági élet döntéshozóit és az állampolgárokat az Unióban történő eseményekről, döntésekről és tendenciákról. Ezt az űrt kívánja kitölteni a Méltányosság Politikaelemző Központ Europanoráma elemzése, mely az Európára nyíló ablakot kívánja szélesre tárni azzal, hogy nem csupán az eseményekről ad hírt,  hanem  megvilágítja azok hátterét és kontextusát, és feltárja az okok  és  következmények  rendszerét  is.  

Kormányzati teljesítményértékelés

A Kormányzati teljesítményértékelés a Méltányosság Politikaelemző Központ Jelenkorkutatási divíziójának legjelentősebb projektje, mely nem kevesebbre vállalkozik, mint hogy olyan elemző-értékelő modell alapján vizsgálja a kormány teljesítményét, mely integrálja a kormányzás összes értékelhető aspektusát. Olyan komplex összképet kívánunk nyújtani, melyben jól beazonosíthatóan megjelennek az aktuális kormányzás erősségei és gyengeségei, kézzelfoghatóvá válnak az eredmények és a hibák, kitapinthatóakká az irányváltások és a hangsúlyeltolódások. Multi-faktoriális modellünk képes lekövetni és számszerűsíteni a legkisebb változást is. AZ MPK szakítani kíván a kormányzás értékelésének merőben intuitív és esetleges hazai hagyományával, mely híján van az elfogulatlan és tárgyilagos elemzésnek, és nem képes tartósan kikerülni az aktuálpolitikai narratívák erőteréből.

Minisztériumi teljesítményértékelés

A Méltányosság Politikaelemző Központ Minisztériumi hatékonyságmérése a központi igazgatás hatékonyságát és teljesítményét vizsgálja negyedéves intervallumokban. Magyarországon a minisztériumok tevékenységét teljes homály fedi; a sajtó és a gazdasági szereplők számára éppúgy átláthatatlan az ágazati irányítás rendszere, mint az állampolgárok számára. A Minisztériumi hatékonyságmérés ezt a hiátust igyekszik kitölteni, átfogó képet nyújtva a szakminisztériumok tevékenységéről  és  hatékonyságáról.