Gazdaság

Ország-tükör

Az Ország-tükör egy olyan összetett elemzés, mely azt kívánja szemléletesen és tárgyilagosan bemutatni, hogy Magyarországról a világban milyen kép él: milyen publicisztikák jelennek meg az országról, és milyen előjellel; a nagy gazdaságkutató cégek, hitelminősítők hogyan értékelik a magyar gazdaság teljesítményét; milyen minősítéseket ér el az ország a független intézetek által készített ország-rangsorokban (demokrácia minősége, üzleti környezet, korrupciós index, versenyképesség).

Régió-barométer

A Régió-barométer elemzés azoknak a kis és nagybefektetőknek, pénzügyi alapoknak, középvállalkozóknak és nagyvállalatoknak készül, melyek érdekeltségei a régió több országára is kiterjednek. Egy olyan komplex politológiai és gazdasági elemzés, mely azokat tendenciákat, folyamatokat, elmozdulásokat, eseményeket és fejleményeket elemzi, amelyek alapjaiban befolyásolják a térség  gazdasági szereplőinek lehetőségeit és döntéseit. A Régió-barométer széles módszertani eszközrendszert alkalmaz, ami a kockázati tényezők felmérésétől egészen a vizsgált országok adórendszerbeli elmozdulásainak értékeléséig terjed.

Reform-monitoring

A Méltányosság Politikaelemző Központ Reform-monitoring kutatása egy összetett folyamatkövetéses vizsgálat, melynek keretében a szerkezei reformok magyarországi sorsát követjük nyomon. A Reform-monitoring projekt egy hosszú távú kutatás, mely nem pusztán a folyamatok és jelenségek feltárására és értékelésére szorítkozik, hanem folyamatosan vizsgálja a politikai aktorok és a társadalmi szereplők viszonyrendszerét, a hatások és ellenhatások mélyszerkezetét.  A vizsgálat eredményei alapján a Központ havonta beszámolót készít, melyet felajánl a gazdaság  szereplői és a civil szféra számára.