Közvélemény

Mediáció

A Méltányosság Politikaelemző Központ küldetéséhez kiválóan illeszkedő szolgáltatás a társadalmi, gazdasági, politikai szereplők közötti facilitáció, mediáció. A facilitáció esetében megteremjük a feltételeit a felek közötti kiegyensúlyozott kommunikációnak; a mediáció esetében már konkrétan menedzseljük a párbeszédet. Az eredetileg magánéleti konfliktusokat kezelő mediáció ma már módszertanilag a legváltozatosabb területeken használható: gazdasági területeken, politikai érdekkonfliktusoknál, önkormányzatoknál, vagy épp a természetvédők és a beruházók közt.

 

Közvélemény-kutatás

A Méltányosság Politikaelemző Központ kutatói apparátusa bármilyen hagyományos közvélemény-kutatásra vállal megbízást. Referenciaként a megrendelők betekintést kaphatnak a korábbi közvélemény-kutatásokba, melyek között akadnak érték típusúak, amik az értékszociológia eszköztárát használják, piackutatások, melyek között találhatók például a banki ügyfél-kommunikációt felmérő vizsgálatok, illetve médiaszociológiai kutatások, amelyek médiafogyasztási szokásokat éppúgy tartalmaznak, mint tetszési indexeket. A fenti referenciák a hagyományos kutatóintézetekben is használatos adatfeldolgozási  technikával  készültek. 

Kettős kultiváció

A kettős kultivációs elemzés az Méltányosság Politikaelemző Központ által kidolgozott módszertan, mely egyesíti magában a hagyományos közvélemény-kutatás és a fókuszcsoportos vizsgálatok előnyeit, és igyekszik kiküszöbölni azok túlzott leegyszerűsítéseit. Mindig két területre fókuszál, egyfelől az adott kérdésben a véleményvezérek által kultiválódó gondolatokat, másfelől a társadalom által ugyanahhoz a kérdéshez kötődő attitűdstruktúrát méri fel és veti össze. A kimutatott adatok különös haszonnal szolgálnak, mert lehetővé teszik a különbségtételt a véleményükkel nagy hatást kifejtők, és a véleményükkel az alacsony nyilvánossági szinten megjelenők között. A politikai vagy akár fogyasztási- és divatdöntésekben, azaz az élet legkülönbözőbb területein, a két szegmens egymásra hatása alakítja ki a trendeket, s dönti el egy elképzelés sikerét vagy kudarcát.

Fókuszcsoportos vizsgálat

Az MPK a politikum és az üzleti szféra szereplői számára egyaránt végez fókuszcsoportos kutatásokat. E kutatási technika előnye, hogy felhasználva a közvetlen interakció és csoportdinamika hatásait a lehető legpontosabb és legrészletesebb információkat kapjuk egy társadalmi csoport vagy helyi közösség véleménykonstrukcióitól. Ezekből a kutatásokból nem pusztán azt lehet megtudni, hogy mi egy adott csoport irányadó véleménye egy témában, hanem a miértekre is választ kapunk, illetve arról is képet alkothatunk, hogy az uralkodó attitűdök min alapulnak.