Konferenciák

Miért erős a liberalizmus, ha gyenge? Miért gyenge a liberalizmus, ha erős?

A Mozsár presszóban, nagy számú közönség előtt került sor a Méltányosság által szervezett kerekasztal-beszélgetésre. A kerekasztal résztvevői Egedy Gergely, politológus, történész, Szent-Iványi István, politikus, Tóth Csaba, a Republikon intézet stratégiai igazgatója, valamint Csizmadia Ervin, a Méltányosság Politikaelemző Központ igazgatója volt. A beszélgetést Rónai Egon moderálta. A kerekasztal előzménye az ez év januárja és márciusában, a Magyar Nemzetben zajló liberalizmus-vita, amelynek négy résztvevője volt a mostani kerekasztal vendége is. A beszélgetés elsősorban a liberalizmus elvi és elméleti (és kevésbé aktuálpolitikai) összefüggéseiről zajlott.  A vitában Csizmadia Ervin felhívta a figyelmet arra, hogy lassan megérett a helyzet liberalizmus és demokrácia viszonyának mélyebb elemzésére. Valamint megfogalmazta azt is, hogy a magyar liberális pártmozgalom visszaszorulása kapcsán nem csak azt kell vizsgálni, melyek a kudarc okai, hanem azt is, hogy mitől lett sikeres a magyar liberalizmus a rendszerváltáskor és az azt követő évtizedben.

Nevelhető-e a magyar társadalom?

A konferencia apropója, hogy a Méltányosság Politikaelemző Központ álláspontja szerint a demokrácia nem állhat fenn tartósan a demokratikus politikai kultúra nélkül. Az elmúlt húsz évben Magyarország példamutató módon adaptálta a nyugati demokrácia és a piacgazdaságo intézményrendszerét, azonban a politikai kultúra tekintetében az adaptáció nem történt meg...

Múzeumi esték

A Központ 2006 elején Múzeumi esték címen programsorozat indított. Ennek keretében a vendégek a politikaelemző előadások után minden alkalommal tárlatvezetésen vehettek részt, melynek során mindig a legújabb kiállítások anyagával ismerkedhettek meg. A programokra minden hónap utolsó hétfőjén került sor a Szépművészeti Múzeum aulájában...

Múzeum utcai konferenciák

A Méltányosság Politikaelemző Központ történeti elődje megalakulásától kezdve arra törekedett, hogy párbeszédet alakítson ki a politikai eszmék és a politikatudományi nézetek között. E törekvése jegyében hívta szakmai vitákra az eszmék és nézetek különböző képviselőit, és a vitáknak már a kezdetektől fogva problémaorientált jelleget, jó atmoszférát teremtett.