Könyvkiadás

Könyvbemutató

Március 20-án, a Nyugati téri Alexandra könyvesház pódiumán, a Méltányosság Politikaelemző Központ szervezésében, nagy számú érdeklődő előtt mutattuk be Csizmadia Ervin: Miért "alaptalan" a magyar demokrácia? című könyvét. Az est házigazdája Rónai Egon volt, a könyvről hosszabb értékelést Tölgyessy Péter adott. Majd a szerző beszélgetett politológus kollégáival, Balázs Zoltánnal, Böcskei Balázzsal és Filippov Gáborral. A rendkívül élénk beszélgetés nagy részében a magyar társadalom régtől való megosztottságáról, a változtatás lehetséges irányairól és a politikai elemzés új útjairól esett szó. 2014.03.24.

A nyugattalan Magyarország

Mit kezdjünk azzal az országgal, amelyben élnünk rendeltetett? Avagy – Széchenyi szavaival szólva – mit kell tennünk, s min kezdenünk? Ebben a kötetben a központ munkatársai a hagyományos elemzői szerepfelfogásból némileg kilépve a korábbiakhoz képest többre vállalkoztak, ágazati-szakmapolitikai javaslataikkal a politikaalkotás porondján is mérlegre teszik szakmai meggyőződéseik súlyát, elképzeléseik intellektuális erejét. A műfaj tehát vegyes, az alkotás alakítássá is válik,  az elemzés ajánlattá nemesedik a haza számára.

Az alkotmány arca

Ez a könyv az európai jogállamok alkotmányozásainak tapasztalatait összegezve nyolc fejezetben foglalja össze a Méltányosság Politikaelemző Központ elemzőinek véleményét az alkotmányozás és a preambulum műfajáról. A kötetet nyitó és záró tanulmány a magyar alkotmányozás sajátosságait, az utóbbit megelőző összefoglaló pedig a Központ preambulum-projektjének tanulságait foglalja csokorba. A további tanulmányok a preambulum-írás történeti és teoretikus magyarázatát adják, illetve a preambulumok egy-egy jelentős tematizált tárgykörébe nyújtanak betekintést.

Köztes demokrácia

Ez a könyv a Méltányosság Politikaelemző Központ kutatóinak válogatott írásait (esszéit, elemzéseit, tanulmányait) tartalmazza – éppen egy évvel a központ legutóbbi kötetének megjelenése után. A Méltányosság-könyvek sorozat harmadik darabjaként napvilágot látó összeállítás valódi kiegészítése – és bizonyos értelemben befejezése is – a 2008 elején megkezdett programnak, hiszen e sorozatzáró kötet a „trilógia” harmadik részét adja.

Konszenzus és küzdelem

A Méltányosság Politikaelemző Központ esszégyűjteménye tizenhat szerző harmincnyolc írását tartalmazza, amellyel ízelítőt ad a Központ munkatársainak publikált elemzéseiből, azzal a céllal, hogy keresztmetszetet nyújtson hazánk állapotáról és az előttünk álló problémák természetéről. Ezáltal a kötet olyan képzőművészeti montázshoz hasonlítható, amelynél az egyes – önálló – részalkotások összekomponálásával új, összetett és elgondolkodtató alkotás születik...

A körbezárt Politika

A Méltányosság Politikaelemző Központ első évértékelő kötete Magyarország legfontosabb politikai jelenségeiről, mindenekelőtt a 2006 szeptemberétől legalább 2008 márciusáig tartó „hosszú” 2007-es év politikailag releváns eseményeiről közöl tanulmányokat, amelyek az ország társadalmi, gazdasági, politikai és közjogi állapotainak értékelő bemutatásával és elemzésével kívánják szolgálni a politikatudományi szempontokra nyitott,         értő     Olvasó        érdeklődését.