Gazdaságpolitika

Tündérmeséből valóság?

Az október 8-án megjelenő Napi Gazdaságban Csery Péter amellett érvel, hogy a teljes foglalkoztatottság egy reális célkitűzés. Azonban az inflációs manőver, a keynesi út és az export fokozás lehetőségeinek hazai megvalósulása nem ilyen egyértelmű. A magyar kormány ismeri a bevállt recepteket, de külső korlátok és elhibázott lépesek miatt képtelen átütően alkalmazni őket. Kattintson a részletekért! 2014.10.07.

Újraiparosítási trendforduló?

A magyar kormány célkitűzése az ország újraiparosítása, a kérdés csak az, hogy az általunk követett stratégia mennyire illeszthető bele az európai trendekbe? A Napi Gazdaságban Csery Péter emellett arra is választ keres, hogy milyen feltételek teljesülése esetén lehetünk sikeresek az újraiparosítási versenyben. 
2014.01.27.

A kapitalizmus zsákutcája és túlélése

A gazdasági válság részfolyamatait az MPK már több alkalommal elemezte, de most a kapitalizmus jelenlegi helyzetét egy átfogó elméleti koncepció keretein belül vizsgáljuk, számos új megközelítésmódot alkalmazva. Sajátos válságértelmezésünkben olyan komplex „magyarázó” teóriát kínálunk fel, amelynek segítségével a kapitalizmus lehetséges jövője is megalapozottan prognosztizálható. 2013.07.04.

Az unortodoxia alternatívái

Az elmúlt három évben rengeteget lehetett hallani, hogy  az unortodox gazdaságpolitika kudarcot vallott. A kormányzat azzal érvel, hogy az unortodoxiának nincs igazi alternatívája az ellenzéki térfélen, mivel a riválisok csak az elmúlt 20 év válságot eredményező gazdaságpolitikáját hoznák vissza. Innovációs deficitben szenvedne az ellenzék? 2013.03.05. 

Államadósság itthon és az USA-ban

A világválság elnyúlásának egyik okozója a nyugati világ egyes országainak magas eladósodottsága. A különböző leminősítések kapcsán felmerülő állandó szlogen, hogy bár az Egyesült Államok a világ legnagyobb adósa, mégis egy kivételével minden hitelminősítő intézet a létező legmagasabb besorolást adja neki. Ezt az ellentmondást is megvizsgáljuk. 2013.02.19.

Sorsdöntő napok

Minden túlzás nélkül állítható, hogy a következő pár nap sorsdöntő lehet a második Orbán-kormány és az egész ország számára. A miniszterelnök ugyanis a hazánkat sújtó túlzottdeficit-eljárásról, valamint a 2014-2020 közötti kohéziós pénzekről fog tárgyalni Brüsszelben. Ennek kapcsán a kormány EU-hoz fűződő konszolidációs stratégiáját elemeztük. 2013.01.29.

Válsággerjesztő neoliberalizmus?

Már-már közhellyé váló tézis, hogy a globális gazdasági krízis egy korszak alkonyát és egyben egy új korszak kezdetét jelenti. Lépten-nyomon azt halljuk, hogy a washingtoni konszenzus „szentháromságára” (liberalizáció-privatizáció-dereguláció) épülő neoliberális paradigma megbukott, mivel önmaga idézte elő a válságot. Kézenfekvő állítás, de vitatjuk.