Társadalmi kohézió

Civil szervezetek és jóléti állam

Ismerik a gyulaji telepprogramot? Valószínűleg kevesen, holott egy nagyon fontos tanulságra világít rá: a leszakadó kistérségekben, ahonnan az állam többé-kevésbé kivonul, a helyi közösségek, önkormányzatok és a civil szervezetek együttműködése sikerre vezethet. Ezért a kormánynak nem elleneznie, hanem inkább ösztönöznie kell a civil szervezetek tevékenységét. 2015.02.26.

Karácsonyi politikai hagyományok

Egyvelegünkben a karácsonyi készülődést és ünnepet egy speciális nézőpontból mutatjuk be: abból az aspektusból, hogyan használják fel, illetve ki az állami vezetők a karácsonyi hangulatot. Ezzel az összeállítással kívánunk Kedves Olvasóinknak kellemes, békés Karácsonyt és Boldog Új Évet! Töltsék velünk a következő, mozgalmasnak ígérkező esztendőt! 2013.12.23.

A nemzeti minimum minőségéről

A nemzeti minimum kialakítása remek cél, a társadalmi kohézió egyik alapja lehet Magyarországon. Azonban megléte önmagában nem jelent előrelépést, sokkal lényegesebb, hogy milyen jellege, illetve minősége. Azonban előfordulhat, hogy ennek a nemzeti minimumnak a kialakítása több visszásságot hordoz magával, mint előnyt. 2013.10.17.

Júliusi forradalom

Július 14-én volt a párizsi Bastille bevételének 224. évfordulója. Az ünnep közelsége jó alkalmat nyújt arra, hogy megvizsgáljuk, mit jelent július 14-e a mai Franciaországban, hogyan alakult ki az ünnep koreográfiája, és a franciák milliói hogyan emlékeznek meg a jeles dátumról. Vajon olyan át(párt)politizált július 14-e, mint a magyar nemzeti ünnepek? 2013.07.15.

Katasztrófák és tanulóképesség

A június elejei árvízi védekezés során Magyarországon ritkán látható társadalmi összefogás alakult ki. A probléma csak az, hogy az összefogás igen illékonynak bizonyult. Ugyanakkor a dunai áradáshoz hasonló katasztrófák tudatos kezelésével valódi társadalmi kohézió is teremthető, de ehhez a politikai elit részéről hosszú távú gondolkodás, mi több, erőteljes tanulóképesség szükségeltetne. 2013.06.21.

Az Oktoberfest

Sorozatunkban azt vizsgáljuk, hogy a közösségi tradíciók miként képesek áthidalni a politikai közösségen belüli ellentéteket. Bajorország jó példát nyújt a konzervatív vidék és a kozmopolita főváros kettősségére. A bajor vidék és München politikai preferenciái eltérnek egymástól. Azonban ha az Oktoberfestről van szó, nincsen jobboldali és baloldali bajor. 2013.05.31.

Kultúra és kohézió

A kultúráról sokat beszélünk, de nagyon keveset tudunk arról, hogy milyen szerepet szánnak neki az európai integrációs folyamatokban. Hiányérzeteinkre választ adhat a holland székhelyű European Cultural Foundation tevékenysége is, mely szervezet azon munkálkodik, hogy minél jobban megerősödjön az Európai Unió belső kohéziójához elengedhetetlen összeurópai identitástudat. 2013.05.29.

A megszentelt demokrácia

Manapság ismét szokás hivatkozni a vallásra mint összetartó, kohézióteremtő erőre. Az Egyesült Államok esetében ez az állítás valóban nem erőltetett. Köztudomású, hogy az Egyesült Államok a világ legvallásosabb országa. De ennél fontosabb és érdekesebb, hogy ez a vallásosság az egyik legfontosabb kohézióteremtő erő az amerikai társadalomban. 2013.05.13.

Kohézió és parlament

Talán nem tűnik túl életszerűnek, hogy a társadalomtudományi kutatások eredményei beépüljenek a törvényhozás munkájába. Csakhogy a kanadai parlament jó példa arra, hogy a szakértői – tudományos bázis a politika felső szintjén is hasznosulhat. Elemzésünk a szociális kohézió elméleti megállapításainak a kanadai törvényhozásban való lecsapódását vizsgálja meg. 2013.04.29.

Filmek – miről is?

A jó film nem csak művészi alkotás, de a társadalmi kohézió növelésének remek eszköze is. Nem tudjuk, készültek-e olyan filmelemzések, amelyek megvizsgálták volna azok társadalmi hatását, s azt, hogy azok hogyan hatnak vissza a mindennapokra. Mindenesetre most itt van egy vadonatúj Őszöd-film, furcsa beharangozóval, sajátos Gyurcsány-figurával. Kohézió-növelés? Talán éppen az ellenkezője. Rövid reflexió az Elment az őszöd című film előzeteséről. 2013.04.18.

Agytrösztök a társadalmi kohézió nyomában

A külföldi think-tankek működését a Méltányosság már eddig is kiemelt figyelemmel kísérte, tekintettel ezen intézmények nagy jelentőségű politika- és társadalomformáló szerepére. Az elmúlt években külön rovatot szenteltünk a legkülönfélébb agytrösztök bemutatásának, hogy a hazai közönség is megismerhesse a nyugati társadalmak sikeréhez, és a fejlett gazdaságok versenyképességéhez való hozzájárulásukat. 2013.03.11.

Intézet a kohézióért

A Méltányosság Politikaelemző Központ tematikus agytrösztté alakul át. A továbbiakban elsődlegesen preferált tematika a társadalmi és politikai kohézió kutatása és a témában való közéleti aktivitás. Mindemellett a méltányos hangvétel továbbra is marad. 2013.03.11.