Agytrösztfigyelő

A jövő vezetőinek kinevelése

Vajon mit tudunk a magyar hírlapok címoldalára került vietnami veterán John McCain szenátorról? Hallottunk-e már az agytrösztjéről, a McCain Institute for International Leadership-ről? Vajon miként próbál jövőbeli politikai vezetőket kinevelni? Min múlhat a sikere? Hogy jön a képbe Magyarország? Paár Ádám elemzéséből megtudhatjuk. 
2014.12.14.

Az árkok feletti híd

A mély társadalmi és politikai megosztottság feloldásának receptjét keresik minduntalan idehaza és külföldön is! Egy amerikai agytröszt felismerte polarizáció újratermelődő elemeit: értékek közelítése és értékcsere révén megújítható politikai gondolkodás. Hogyan lehet egymáshoz közelíteni a politikai jobb- és baloldalt? Lehetséges lenne-e mindez a mai Magyarországon? 2014.09.30.

Miről szólnak az EP-választások?

Míg Magyarországon az EP-kampány csendes, addig nyugatabbra ettől hangosak a médiumok. Mélységével és sokrétűségével az eddigi legkomolyabb EP-választásnak lehetünk tanúi. Az EP sokszínűsége ráadásul további érdekességeket rejt magában. Hogyan látják mindezt a nagy európai agytrösztök? 2014.05.24.


Luxemburg agytrösztje

Miközben Magyarországon Karl Marx emlékének eltüntetése zajlik, az általunk példaértékűnek tartott nyugati világban reneszánsza van a marxi gazdaságfilozófia kutatásának (és nem a marxizmusnak, ugyanis Marx elutasította, hogy nézeteiből dogmát csináljanak). Vannak agytrösztök, amelyek büszkék marxista identitásukra (is). 2014.01.26.

A McCain Institute

Magyarországról nézve különös, hogy egy agytröszt még élő személyiség nevét viseli. John McCain, a Republikánus Párt 2008-as elnökjelöltje nevét vette fel az Arizonai Egyetem részeként megalapított agytröszt, amelyik a volt arizonai szenátor családi iratait is gondozza, és feladatának tekinti a McCain család szellemiségének ápolását. 2014.01.02.

Királyi agytröszt

Abdulláh szaúdi királyról elnevezett, Szaúd-Arábia, Ausztria és Spanyolország által közösen alapított KAICIID, a vallási köntösbe bújtatott előítélettel ellen, a megismerés és a párbeszéd fegyverével küzd. Ha az intézet annyit elér, hogy többet megtudunk egymásról, s ezáltal talán magunkat, saját értékrendünket is megismerjük, már nem volt hiábavaló a fáradozás. 2013.11.14.

Agytröszt-univerzum

Nagy-Britannia első szabadpiac-párti agytrösztje Friedrich Hayeknek köszönheti megalapítását. Sir Anthony Fisher felkereste a neves közgazdászt, aki lebeszélte őt arról, hogy politikusi pályára lépjen. Ehelyett egy agytröszt létrehozását javasolta. Ez a történet nem eshetne meg a 21. századi Magyarországon. Hogy miért, arról is szól írásunk. 2013.09.23.

Hogyan működik egy lobbihálózat?

Az elmúlt években egyre népszerűbbé vált az a globális kezdeményezés, miszerint az államoknak garantálniuk kellene egyfajta alanyi jogon, feltétel nélkül járó jövedelmet polgáraik számára. Ha kicsit mélyebben megvizsgáljuk eme kezdeményezés hátterét, akkor azt láthatjuk, hogy ebben az esetben is az informális hálózatok érdekérvényesítő képességével kell szembesülnünk, melyre az MPK már számos tanulmányában felhívta a hazai közönség figyelmét. De hogyan működik egy ilyen hálózat? 2013.08.14.

Svédcsavar a környezetpolitikában

A Stockholm Environment Institute (SEI) egy jó példája a kormány által alapított agytrösztnek. Svédországnak a legfejlettebb jóléti rendszert működtető országként igen hamar szembe kellett néznie az erőforrások szűkösségének problémájával, a környezeti megterheléssel. 1989-ben Ingvar Carlsson kormánya a SEI létrehozásával reagált az új típusú problémákra. 2013.06.28.

Északír agytröszt a kohézióért

A világ számos pontján működnek olyan agytrösztök, amelyek a nemzeti, vallási és társadalmi ellentétek által megosztott társadalmak csoportjai között vernek hidat. Elemzésünkben a Zöld sziget északi területén tevékenykedő agytrösztök egyikét mutatjuk be, amelyik sokat tett a háromoldalú (brit, katolikus, protestáns) kapcsolatok javításáért. 2013.06.11.

Agytrösztök az energetikában – Nagy-Britannia

Napjainkban olyan dinamikusan változó világban élünk, ahol a szénhidrogén kincsek már fogyóban vannak, és ahol egyre szűkebb az energetikai értelemben vett mozgástér. Részben ezért is szükségszerű a szakpolitikai agytrösztök működése, melyek igyekeznek a legjobb és legésszerűbb megoldásokat felkínálni a felmerülő problémákra. Hazánkban az agytrösztöknek nincs olyan múltja, mint Nagy-Britanniában és az Egyesült Államokban, ahol több mint 100 éves történelmi tapasztalattal rendelkező intézeteket is találhatunk. Többek között ezért is fontos nyomon követnünk, és tanulnunk a tevékenységükből. 2013.06.03.

A felsőoktatás forradalma

Miközben Magyarországon a kormányzat lassan lezártnak tekinti a felsőoktatás átalakítását, a nyugati világban az elmúlt években kezdett el kibontakozni egy új felsőoktatási forradalom. Erről a folyamatról jelentetett meg ez év februárjában összefoglalót az amerikai libertariánus CATO Intézet, mely egy előremutató és korszakalkotó víziót vázol fel a globalizálódó felsőoktatási rendszerekről. 2013.05.16.

Nonprofitok a politikában

Az amerikai agytröszt, a Centre for Public Integrity nem kevesebbet állít, mint hogy Amerikában a nonprofit szervezetek - jobbára ellenőrizhetetlenül - megjelentek a pártok és a parlament rejtett finanszírozói között, sőt maguk is alapvető politikaformáló tényezővé váltak. Ez új összefüggésbe helyezi mindazt, amit a nonprofit szervezetekről eddig gondoltunk. És még Magyarországra is kitekintünk. 2013.04.29

Bruegel Institute

A pénzügyi krízis az eurózónába begyűrűzve súlyos adósságválsággá eszkalálódott, amely rendkívüli kihívás elé állította az EU vezetőit. Ilyen krízishelyzetben olyan praktikus szakpolitikai megoldásokra van szükség, amelyek tudományos alapokon nyugszanak, ugyanakkor a gyakorlatban is alkalmazhatóak. A Breugel Institute ilyen javaslatok kidolgozásán munkálkodik.