Nemzetközi politika

Liberálisok és demokraták

Az amerikai elnökválasztás eredménye és sok más fejlemény is azt mutatja, hogy liberalizmus és demokrácia korábban megbonthatatlannak tűnő egysége megrendülni látszik. A jelenlegi kor egyik legnagyobb kihívása, hogy vajon össze lehet-e újra illeszteni őket. De miért állott elő ez a helyzet? Csizmadia Ervin a Lánchídrádió: Szabad gondolat című műsorának vendége volt.

A kívülállók ideje

Az első sokk után megkezdődött Amerikában a hatalomátadási folyamat, amely az eddigi legjobb indikátora annak, hogy milyen Trump-elnökségre lehet számítani. Mit tudunk meg abból, kikkel veszi körül magát Donald Trump a felkészülési időszakban és mit jelenthet ez az Egyesült Államok jövőjére nézve. Lakatos Júlia a Figyelőben írt minderről. 2016.11.17 

Globális korszakváltás?

Lakatos Júlia az mno-n értékelte az amerikai választás eredményét, hozzátéve hogy globális korszakváltás elé néz a világ. 2016.11.09.

A populizmus logikája

A populizmus is csak egy állapota a történelemnek, egyszer felette is el jár majd az idő, ahogy a mostani politikai erők sem nyugodhatnak meg, népszerűségüket bármikor veszélybe sodorhatja egy baloldali populista erő. Szakács András a mandiner.hu-nak adott interjút. 2016.09.22.

Forgatókönyvek Európának

Az uniós egység fenntartásának és elmélyítésének jövőbeni alapköve az uniós bürokrácia lehet, méghozzá pont személytelensége miatt. Az évtizedek alatt olyan szervezetrendszer, munkamegosztás és függetlenség épült ki, amely alkalmassá teszi távlati célok és programok levezénylésére. A legnagyobb probléma, hogy az egyes portfóliókat nem szakértők, hanem politikusok viszik. 2016.04.22.

A potyautasság szociálpszichológiai okai az Európába irányuló migrációban

Az alábbiakban az információs társadalom, a globalizáció és a szociálpszichológia témáján belül csak a vándorló tömegek potyautas magatartását vizsgáljuk. Tehát nem azokét, akik az életüket mentve kényszerülnek arra, hogy elhagyják otthonaikat, hanem azokét, akik bár akár maradhatnának is, elindulnak. A népvándorlás igazi letéteményesei ugyanis ők. 2015.11.21.


Görög tragédia − újra és újra

Görögország és a Nyugat viszonya a kezdetektől gazdasági problémákkal terhelt. A jelenlegi események szinte minden apró eleme csak megismétlése egy korábban már bekövetkezett problémának, vagy megoldási kísérletnek. A hagyományokat tanulmányozva egyértelmű, hogy a kölcsönös bizalom kiépítése lenne jelenleg a legfontosabb lépés. 2015.08.19.

Történelemleckék az EU-nak

A görög válság egyedi gazdasági krízis volna? Aligha; ha egy kicsit hátrébb lépünk, és a probléma mélyére tekintünk, láthatjuk, hogy a politikai elemek vizsgálata is fontos a válság megértéséhez. Az amerikai polgárháború előestéjén nagyon hasonló politikai problémákkal nézett szembe az Egyesült Államok is. 2015.08.05.

A bevándorlás három nézőpontból

A Méltányosság Politikaelemző Központ az OECD, Eurostat és az ENSZ jelenleg rendelkezésre álló adatainak földolgozásával, és a korábban már napvilágot látott kutatási eredmények áttekintésével elkészítette a saját, migrációval foglalkozó elemzését. Ebben nem csupán a hazai, hanem a nemzetközi trendeket is mélyrehatóan vizsgáljuk. 2015.07.19.

Radikál-kétpercesek

Az elmúlt néhány évtizedben gombamód szaporodtak el az európai országokban a radikális jobboldali tömörülések. Ezek a nacionalista, xenofób, populista, autoriter és anti-establishment attitűddel rendelkező pártok több választáson is bizonyították, hogy fajsúlyos tényezőként kell őket számon tartani, és hogy releváns társadalmi igényekre próbálnak választ adni. 2015.06.05.