Európa-kutatás

EP 2014: több mint egy szavazás

Az Európai Bizottság elnökének megválasztására gyakorolt lakossági befolyás egy újabb lépés a választók felelősségének és érdekérvényesítési erejének növelésére. Csökkenhet a tagállamok gyakran egyoldalú kommunikációját az EU-ról, hogy egyes döntéseket ne egyszerűen „brüsszeli diktátumokként“ állítsanak be a hazai politikában. 2013.10.22.

Integráció vagy versenyképesség?

Korábbi elemzésünkben felhívtuk a figyelmet arra, hogy a társadalmi kohézió fejlesztése nélkül kevés esély nyílik Európában akár a válság felszámolására, akár a közös identitás megalkotására. Írásunk, ezért az Európai Unió integrációs törekvéseinek kohéziós „lábát” mutatja be, arra a kérdésre keresve a választ, hogy vajon az Unió jelenlegi helyzete lehetővé teszi-e Magyarország számára a felzárkózást ezen a téren. 2013.09.15.

Félresiklott európai kísérlet

Az EU vezetői, ha lassan is, de reflektálnak a gazdasági válság által felfedett problémákra: a gazdaságpolitikák összehangolása, a bankunió ötlete mind-mind előremutató lépések. De egy kérdés továbbra sem került a válságkezelés középpontjába, holott ennek a megválaszolása nélkül biztosan nem lehet sikeres a krízismenedzsment. Miért működésképtelen az Európai Szociális Modell? 2013.08.14.

Európa-vita

A Népszabadságnak írott cikkében Csizmadia Ervin vitatja azt az elképzelést, miszerint az értelmiség feladata Európában (és itthon) új eszmék adása volna. Ennél sokkal lényegesebb, hogy a túlságosan polarizálódó elitek kitalálják: mit kezdjenek egymással. Az elitek közötti együttműködés kreatív kimunkálása ugyanis nyerő stratégia lehet Európában és idehaza egyaránt.  2013.07.31.

Pilléreken állva

Ahogyan bevezető írásunkban megígértük, sorozatunkban azokat a hagyományokat vizsgáljuk meg, amelyek Európa számos országában átívelnek a mégoly éles politikai, társadalmi ellentéteken, és erősítik a kohéziót. Ha megismerjük ezeket az országokat, törésvonalaikat és hagyományaikat, talán saját megosztottságunkkal is képesek leszünk szembenézni. 2013.04.03.

A hagyomány ereje

Magyarországon huszonhárom év alatt sokan – elsősorban az értelmiség köréből – követelték, hogy a politikai erők működjenek együtt az ország érdekében. Azonban azok, akik ilyen igényt fogalmaznak meg a politika felé, adósak maradnak az együttműködés receptjével. Kivel, és hogyan kell együttműködni? Magyarországnak nincsenek kooperációs tradíciói. 2013.03.11.

A Kohézió Barátai

Az, hogy az EU-ban országok, és országcsoportok csapnak össze, nem újdonság, de ezekben az ütközetekben sajátos színt vitt be a 2011-ben megalakult „Kohézió Barátai” elnevezésű informális országcsoport, amely elsősorban a fejletlenebb, és ezáltal maguknak több uniós pénzt követelő országokból állt, amelynek hazánk is tagja. 2013.03.11.

Az ellenzék és az EU

Most, hogy Brüsszelben megszületett a megállapodás a 2014-2020 közötti költségvetésről (s amelynek Magyarországra vonatkozó részét természetesen homlokegyenest ellentétesen értelmezi a kormány és az ellenzék), érdemes egy rövid gondolatmenet erejéig szóba hozni egy olyan kérdést, amelyet a maga sokrétűségében ritkán szoktunk megvizsgálni... 2013.02.12