Köztes demokrácia

 
A kötet címe a magyar demokrácia átmenetiségére utal – több értelemben is. Benne van a címben a hatályos alkotmány preambuluma által kifejezetten megnevezett átmenetiség éppúgy, mint a kötet megjelenésének idején aktuálisan tapasztalt köztesség a rendszerváltás óta eltelt két évtizednyi nagyidő lezárulta és a 2010 derekától várható új időszak megalapozásának történelmi ideje között.  De beleolvasható a kifejezésbe az ideiglenesség több más vonatkozása is – melyekről a kötetben szereplő írások szólnak, ideértve a hazai demokratikus berendezkedés közepes vagy köztes fejlettségét elemző esszéket is. Ráadásul – mint ezt ugyancsak számos tanulmány bizonyítja – hazánk köztes-európai országként a történelmi meghatározottságok determinálta térben és időben a demokrácia-modellek és a kormányformák egyfajta köztes és kiérleletlen változatának működtetési kísérletét végzi. Mindezeken túl a kötetcím további szándékoltan kettős értelemben a közvetett és a közvetlen demokrácia problémájára, valamint a demokrácia intézmények általi, továbbá a média általi közvetítettségére egyaránt utal – mindkét aspektusról bőven értekezik a kötetben számos írás, mi több, voltaképpen az egész kötet a demokrácia-közvetítéssel foglalkozik tágabb és átvittebb értelemben is. Mindazonáltal e cím egyben a kötet legelső tanulmányának – Közvetített demokrácia – címét is előhívja,
 
A könyv tematikája igencsak változatos, de az egyes írásokat összeköti a Méltányosság Politikaelemző Központ tudományos-elemző műhelyében meghonosított szemléletmód, gondolatvezetés és nyelvhasználat, amely összességében egy egységes megközelítési formát, nézőpontot és egy többé-kevésbé felismerhető stílust eredményez. A szerkesztők arra törekedtek, hogy a szertefutó ideák egy zárt tudományos térben jelenjenek meg, a gondolatok közötti szelektálást az olvasóra bízva. A kötet alkotói közül egy szerző négy írást jegyez, ketten két-két, négyen három-három, hárman pedig tíz-tíz rövidebb-hosszabb szöveggel jelentkeznek, a szerteágazó műfajok jellemző vonásainak felvonultatásával. A kisesszéktől a gyorselemzésekig terjedő palettán néhány összegző tanulmány is helyet kapott, de minden íráson rajta van a kor, a köztes idő sajátos lenyomata, amely vállaltan vegyül a tágabb időtávlatokat befogni szándékolt, hosszabb érvényű megállapítások komolyságával. Azt reméljük, hogy a könyv hozzájárulás lehet a politikaelméleti diszkussziók hazai horizontjának kívánatos tágításához, és talán szolgálhatja a méltányos közgondolkodás régen várt kialakulását is.
 
 

Az MPK nagy érdeklődés mellett mutatta be Köztes demokrácia című könyvét január 14-én, az Írók Boltjában. A kötet kapcsán vendégek (Kende Péter, Kéri László és Egedy Gergely) is kifejtették véleményüket. A rendezvényről összeállítást készített a HVG. hu. Az összefoglaló itt olvasható.

 
A rendezvényt a Civil Rádió élőben közvetítette.
A hangfelvétel itt meghallgatható
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kötet tartalomjagyzéke
 
 
Elõszó / 7
Antal Attila
Közvetített demokrácia / 10
Az elnöki vétó / 13
Zöld utakon / 22
Pártfrakció vagy frakciópárt / 28
Csizmadia Ervin
Elõrehozni vagy békén hagyni? / 34
A bokrosi teendõk és a politikai áttörés / 38
Van-e programja a Fidesznek? / 41
A magyar kapitalizmus újragondolása / 45
A kétfajta civil társadalom / 48
Az ideiglenesség véglegessége? / 50
A hitel stádiumai / 54
Koncentráció és döntés / 57
Büszkeség és a bal ítélete / 59
A valóság súlytalansága és a hisztéria / 62
Gyene István Hunor
A tátrai tigris titkai / 68
Béna kacsa az Unió élén / 72
Gárda-körkép / 74
Halasi Endre
A kétszintes küzdõtér / 80
Az amerikai egészségügyi reform háttere / 83
Püspöki körlevél az újpogányságról / 85
Jeskó József
Az új újkonzervativizmus / 90
Van-e élet Budapesten kívül? / 94
A jobboldal évtizede? / 99
Lakatos Júlia
A pannon puli hódítása / 104
Sikernõk titka / 108
Nagy Attila Tibor
Titkos kampánypénzek, homályos üvegzseb / 116
A német választás mérlege / 120
Novák Zoltán
Vonzások és választások / 128
Reform vagy bukás / 131
Menni vagy nem menni… / 134
A vezér-aszimmetria / 138
Europolifónia / 141
Egy következményekkel terhelt ország / 144
Kettõs médiafront / 146
A programtalanság kora / 150
A „neoliberalizmus” mitológiája / 153
A remény rabjai / 155
Szentpéteri Nagy Richard
A törvényhozás ciklikussága / 160
A cselekedetek programja / 163
A választó polgár / 166
A liberális agónia / 169
A történelem pártjai / 172
A parlamentáris megoldás / 175
A konstruktív kormányprogram / 179
Az alkotmányozási paradoxon / 182
A liberális baloldal / 185
A szavak politikája / 187
Zsolt Péter
Bizalom a kapitalizmusban / 192
A karaktergyilkosság / 208
Az állam destabilizálódása / 213
 

Miért A magyar jobboldal természetrajza Köztes demokrácia A nyugattalan Magyarország