Az alkotmány arca

Az Méltányosság Politikaelemző Központ új tanulmánykötete a preambulum műfaját vizsgálja. Paár Ádám felvezetőjében ismertette a „Mi legyen a preambulumban?” projektet, amelyből kinőtt a preambulum-könyv tervezete. Megállapítása szerint minél fiatalabb egy ország, annál hosszabb, patetikusabb preambulummal rendelkezik az alkotmány.
 

 
 
Csizmadia Ervin felhívta a figyelmet arra, hogy eredetileg minden politikai erő egyetértett az átmenetiség lezárásában, egy új alkotmány megalkotásában. Úgy vélte, hogy az új alkotmány nem képes áthidalni a politikai megosztottságot, mert ehhez egységes politikai közegre lenne szükség, és ennek hiányában fennáll a veszélye annak, hogy az ország visszakanyarodik a közjogi küzdelmek időszakához.
 
 

Antal Attila a preambulum szerkezetét elemezte, és rámutatott arra, hogy a jelenlegi alaptörvény kiindulópontja egy szerethető alkotmány koncepciója volt. Azonban a „Nemzeti hitvallás” szubjektív elemei alááshatják az eredetileg kitűzött célokat.
 
 
 
Szentpéteri Nagy Richard kifejtette, hogy az Méltányosság Politikaelemző Központ az elmúlt években számos ponton bírálta a most még hatályos alkotmányt, azonban az új alkotmány ezeken pontokon nem nyújt megnyugtató megoldást. Több példát említett az alkotmánytörténetből arra, hogy milyen tényezők játszhatnak szerepet egy alkotmányos rend megszilárdulásában.
 
 
A rendezvényről a Magyar Nemzet közölt beszámolót.
 
 

Miért A magyar jobboldal természetrajza Köztes demokrácia A nyugattalan Magyarország