Múzeum utcai konferenciák

Cimke: konferenciák,

A Méltányosság Politikaelemző Központ történeti elődje megalakulásától kezdve arra törekedett, hogy párbeszédet alakítson ki a politikai eszmék és a politikatudományi nézetek között. E törekvése jegyében hívta szakmai vitákra az eszmék és nézetek különböző képviselőit, és a vitáknak már a kezdetektől fogva kifejezetten a napjainkban a Méltányosság Politikaelemző Központban megvalósuló szemléletmód által irányított problémaorientált jelleget, jó atmoszférát, kellemes közeget teremtett.

A jellegzetesen „Méltányosság-hangulatú” konferenciáknak éveken át a budapesti Nemzeti Múzeum tőszomszédságában található Kossuth-klub adott otthont, innen a konferencia-sorozat elnevezése. A mindenkor elsősorban a szakmaiságot, egyenes beszédet, artikulálható politikai érdekek megjelenítését és nyílt szakmai őszinteséget célzó rendezvények jól jellemezték a Méltányosság Politikaelemző Központot létrehozó értelmiségi kör szellemiségét.

A Múzeum utcai konferenciák a Méltányosság Politikaelemző Központ előtörténetének részét képezik, hatásuk több publikáción, közleményen és további konferenciákon, valamint más politikai és szakmai eszmecseréken jól mérhető. E konferenciák hozzájárultak a méltányos politikai gondolkodás és közbeszéd elsajátításához és elterjesztéséhez, de – nem tagadhatóan – megalapozták a Méltányosság Politikaelemző Kör és Központ szakmai hírnevét is.

 

Dübörög vagy válságban van a magyar gazdaság?
2005. október 18.

Előadók:
Kóka János (gazdasági miniszter)
Mádi László (a Fidesz gazdasági szakértője, volt államtitkár)
Palócz Éva (a Kopint-Datorg Intézet vezérigazgató-helyettese)
Bod Péter Ákos (egyetemi tanár)

A vitát Csizmadia Ervin vezette.

  

 

 

 


Magyarország és a 2005. évi elnökválasztás
2005. május 26.

Előadók:
Andor László (közgazdász)
Halmai Gábor (alkotmányjogász)
Lányi András (író)

A vitát Csizmadia Ervin vezette.

  

Bővebben:
http://www.nol.hu/cikk/363860/
Szili vagy Sólyom? Közvetett vagy közvetlen választás?
Nol • 2005 máj. 27.
 

A Medgyessy-talány
2004. december 22.

Internetes eszmecsere Csizmadia Ervin A Medgyessy-talány és Elképzeltek maguknak egy miniszterelnököt című könyvéről (Századvég Kiadó, 2004.).

Résztvevők:
Csizmadia Ervin (politológus)
Zsolt Péter (szociológus)

Bővebben:
http://www.nol.hu/cikk/345435
Csizmadia Ervin a "Medgyessy-talányról"
Nol • 2004.dec. 22
 

Antiszemitizmus és "antiszemitizmus" a mai Magyarországon
2004. május 18.

Előadók:
Babarczy Eszter (esztéta)
Elek István (író)
 
 
Korreferensek:
Romsics Ignác (történész)
Gyurgyák János (történész)
Ungváry Krisztián (történész)
Balog Iván (szociológus)
 
A vitát Zsolt Péter vezette.
 
 
Bővebben:
http://www.nol.hu/cikk/319318
Konferencia a hazai antiszemitizmus-vitákról
Nol • 2004 máj. 21.
 

Szabad-e, ami tilos – tilos-e, ami szabad?
2004. február 27.

Előadók:
Debreczeni József (közíró)
Sükösd Miklós (médiakutató)
Zsolt Péter (szociológus)

Bővebben:
http://www.nol.hu/cikk/150143
Morális pánik? - Átható ügy? - Politikai PR?
Nol • 2004. márc. 14.


A politikai botrányok, a média és az erkölcs
2003. október 22.

Előadók:
Császi Lajos (médiaszociológus)
Erős Ferenc (szociálpszichológus)
Mong Attila (újságíró)

A vitát Csizmadia Ervin vezette.

Bővebben:
http://www.nol.hu/cikk/132686
Brókerbotrány - a katarzis elmarad
NOL • 2003. október 28.


 
A társadalom politikaképe - A politika társadalomképe
(az MTA Politikai Tudományok Intézetével közösen)
2002. május 27.
 
 
Előadók:
Csizmadia Ervin (politológus)
Lányi András (író)
Bíró Béla (szociológus)
Fricz Tamás (politológus)
G. Fodor Gábor (politokafilozófus)

Bővebben:
http://www.nol.hu/cikk/132686
Miért maradt el a vita az EU-csatlakozásról?
A Méltányosság Kör alapítója szerint éppen a lényegről nem illik beszélni
NOL • 2003. június 4.


A magyar baloldal helyzete
2002. november

Előadók:
Kovács Gábor (filozófus)
Lakner Zoltán (politológus)
Szalai Erzsébet (szociológus)

A vitát Csizmadia Ervin vezette.


A magyar jobboldal helyzete
2002. október

Előadók:
Bozóky András (politológus)
Csizmadia Ervin (politológus)
Lányi András (író)
Tölgyessy Péter (politológus)


A 2002. évi választások és a magyar közvélemény
2002. június

Előadók:
Bíró Béla (szociológus)
Csizmadia Ervin (politológus)

Bővebben:
http://www.nol.hu/cikk/68340
Apokalipszis és indulat
A Méltányosság Politikai Kör vitája a pesti Vigadóban
NSZ • 2002. június 28.

Miért A magyar jobboldal természetrajza Köztes demokrácia A nyugattalan Magyarország