Köznevelés vagy közoktatás

A második Orbán-kormány időszakában talán egyetlen más szakpolitikai területen megkezdett reformmal kapcsolatban sem merült fel annyi kritika, mint amennyi az oktatás-nevelés területén elindított reformot érte. A csoda az lenne, ha nem zúdulnának kritikák az oktatáspolitikai kormányzatra, hiszen az oktatási rendszer mindig érzékeny terület, és nincsen egyetlen részlete sem, ahol a kormány ne indított volna el változásokat. A kormány eleve más filozófiai alapon szemléli az oktatás kérdését, mint a megelőző kormányok. Ez a szemléleti különbség tetten érhető a „köznevelés” terminus tudatos alkalmazásában: a kifejezés azt sugallja, hogy a „jó” állam feladata nem csupán az oktatás feltételeinek megteremtése, hanem az állampolgárok nevelése is, egy normatív értékrendszer alapján.

Letölthető dokumentumok:

Miért A magyar jobboldal természetrajza Köztes demokrácia A nyugattalan Magyarország