Kormányzati teljesítményértékelés

A Kormányzati teljesítményértékelés a Méltányosság Politikaelemző Központ Jelenkorkutatási divíziójának legjelentősebb projektje, mely nem kevesebbre vállalkozik, mint hogy olyan elemző-értékelő modell alapján vizsgálja a kormány teljesítményét, mely integrálja a kormányzás összes értékelhető aspektusát. Olyan komplex összképet kívánunk nyújtani, melyben jól beazonosíthatóan megjelennek az aktuális kormányzás erősségei és gyengeségei, kézzelfoghatóvá válnak az eredmények és a hibák, kitapinthatóakká az irányváltások és a hangsúlyeltolódások. Multi-faktoriális modellünk képes lekövetni és számszerűsíteni a legkisebb változást is. AZ MPK szakítani kíván a kormányzás értékelésének merőben intuitív és esetleges hazai hagyományával, mely híján van az elfogulatlan és tárgyilagos elemzésnek, és nem képes tartósan kikerülni az aktuálpolitikai narratívák erőteréből.

A mai válságszituációban a kormányzat munkájának követése különlegesen fontos, hiszen a gazdasági és politikai kihívások hatására a kormányzat, ha akarna sem tudna statikus szereplőként viselkedni. Az MPK mindezt természetesnek tekinti, és multifaktorális analízise segítségével tíz nagy területet képez a kormány teljesítményének értékelésére. Ezek a területek egyaránt fókuszálnak a szigorúan vett törvényhozási munkára, a gazdasági-szakpolitikai tevékenységre, a politikai irányító szerepre, a nemzetközi és hazai hitelességre és számos más aspektusra. Az MPK szándéka az, hogy hónapról hónapra dokumentálja a megalakuló válságkormány erőfeszítéseit, teljesítményét és kudarcait. Legfőbb célunk, hogy plasztikussá és könnyen áttekinthetővé tegyük a kormányzat működését, ezzel kritériumokat szolgáltatva a kormányzati munka sokoldalú – a szubjektivizmuson túli – értékeléséhez.

Letölthető dokumentumok:

Miért A magyar jobboldal természetrajza Köztes demokrácia A nyugattalan Magyarország