Europanoráma

Cimke: teszt,

Dacára annak, hogy mindennapi életünket alapvetően befolyásoló szabályok és döntések ötven százaléka születik Brüsszelben és Strassburgban, és további huszonöt százalék pedig uniós irányelvek alapján lát napvilágot, a média és az elemző cégek nagyon kevés információval látják el a gazdasági élet döntéshozóit és az állampolgárokat az Unióban történő eseményekről, döntésekről és tendenciákról. Ezt az űrt kívánja kitölteni a Méltányosság Politikaelemző Központ Europanoráma elemzése, mely az Európára nyíló ablakot kívánja szélesre tárni azzal, hogy nem csupán az eseményekről ad hírt,  hanem  megvilágítja azok hátterét és kontextusát, és feltárja az okok  és  következmények  rendszerét  is.  

Az Europanoráma olyan havi rendszerességgel készített komplex elemzés, mely nem elégszik meg a puszta tényközléssel, az események és döntések lajstromba vételével, hanem ötvözve a tudományos vizsgálat és az elfogulatlan tájékoztatás eszközrendszerét, megkísérli a fejleményeket a maguk összetettségében és összefüggésrendszerében értelmezni, ezáltal képes tendenciákra és relációkra rámutatni, képes felmérni a folyamatok dinamikáját és irányát, ezáltal képes pontos helyzetkép és reális prognózis felállítására is.  

Letölthető dokumentumok:

Miért A magyar jobboldal természetrajza Köztes demokrácia A nyugattalan Magyarország