Kettős kultiváció

A kettős kultivációs elemzés az Méltányosság Politikaelemző Központ által kidolgozott módszertan, mely egyesíti magában a hagyományos közvélemény-kutatás és a fókuszcsoportos vizsgálatok előnyeit, és igyekszik kiküszöbölni azok túlzott leegyszerűsítéseit. Mindig két területre fókuszál, egyfelől az adott kérdésben a véleményvezérek által kultiválódó gondolatokat, másfelől a társadalom által ugyanahhoz a kérdéshez kötődő attitűdstruktúrát méri fel és veti össze. A kimutatott adatok különös haszonnal szolgálnak, mert lehetővé teszik a különbségtételt a véleményükkel nagy hatást kifejtők, és a véleményükkel az alacsony nyilvánossági szinten megjelenők között. A politikai vagy akár fogyasztási- és divatdöntésekben, azaz az élet legkülönbözőbb területein, a két szegmens egymásra hatása alakítja ki a trendeket, s dönti el egy elképzelés sikerét vagy kudarcát.

A véleményvezérek alakítják ki például a politikailag korrekt beszéd játékszabályait, amely aztán kényszerítő erővel fejti ki a hatását. A véleményvezérek érvelési technikájában nem megtűrt a csúsztatás, mert ez a többi véleményvezérrel való racionális vitában leleplezhetővé válik. Általában elmondható, hogy a véleményvezérek inkább racionális érveléssel kell, hogy rendelkezzenek, míg a másik oldalnál ez nem feltétel. A nép hangja ugyanakkor egyáltalán nem elhanyagolható, mert az attitűdök összeadódása erős kontrollá kultiválódik, olyan klímát teremtve így, amely mint az időjárás megkerülhetetlenné válik. Az a politikai vezető, aki körül egy ilyen közvéleményklíma kialakul, nem képes vezetni, még akkor sem, ha a véleményvezérek legitimitását nem kérdőjelezik meg.

Letölthető dokumentumok:

Miért A magyar jobboldal természetrajza Köztes demokrácia A nyugattalan Magyarország