Összehasonlító jelenkor-kutatás

 

Tartalmi kérdések

A Méltányosság Politikaelemző Központ olyan jelenkorral kapcsolatos projekteken dolgozik, amelyek a jelenlegi Magyarország problémáit nem határokon belüli problémákként azonosítják. A vizsgálatok akár a politikai rendszerre, akár a pártokra vagy a parlamentre, akár az ideológiákra, az alkotmányos intézményekre, vagy épp a demokráciára leselkedő 21. századi új kihívásokra fókuszálnak, tartalmukban összehasonlító jellegűek, a tudományos kutatás megszokott eszközrendszerére támaszkodnak. Az akadémiai tudomány és az alkalmazott tudomány határmezsgyéjén helyezkednek el, azonban a projekt céljának tekinti a gyakorlat által felvetett problémák puszta azonosítását is.


Vizsgálati módszerek

A Központ munkatársai tudományos igényű – szükség szerint könyvtári – kutatómunkát folytatnak, igénybe veszik a legkorszerűbb politikatudományi és történeti elemzési módszereket – mentalitáselemzést, struktúra-analízist, összehasonlító politikairendszer-kutatást –, feldolgozzák és rendszerezik a szakirodalmat. E munka során megismertetik az olvasókat a legújabb megközelítésekkel, elemzéseiket biztos módszertani standardok alapján készítik el.


Kutatási eredmények

A 6-8 hónapos – megbízási vagy ösztöndíj-rendszer alapján meghatározott – kutatási témák nyomán behatóbb kép alakulhat ki Magyarország nemzetközi környezetébe való beágyazottságának konkrét feltételeiről, valamint arról, hogy milyen történelmi előzményekre támaszkodhatott valójában az 1990-ben induló új magyar demokrácia, és ezek az előzmények mennyiben és hogyan határozzák meg az azóta eltelt évek konfliktusait és konfliktuskezelési módjait.

Prezentáció

A Központ igazgatója – kutatásszervezői tevékenysége révén – gondoskodik az elkészült tanulmányok nyilvános ismertetéséről, illetve annak a gondolkodás- és szemléletmódnak az elterjesztéséről, amely a „megértő politikatudomány” és a „megértő történelem” fogalmakban foglalható össze. A Központ – küldetésével összhangban – azzal a szándékkal készíti kutatási anyagait, hogy azok prezentációján keresztül újfajta elemzési szempontok és szükségletek teremtődjenek a hazai közéletben. Ennek érdekében a Központ nem pusztán saját honlapján, hanem a nyilvánosság egyéb fórumain is megjelenik prezentációival.

Miért A magyar jobboldal természetrajza Köztes demokrácia A nyugattalan Magyarország