A választási reformról


A Méltányosság Politikaelemző Központ megítélése szerint a javaslat egyaránt szolgálja a választójog egyenlősítésének, a parlamenti létszám csökkentésének és a választási rendszer arányosításának elvét, és ezt kitűnő arányban, a fontossági sorrend helyes betartásával teszi. A három kívánalom közül az elsőnek – néhány választókörzet javasolt átszabásával, az Alkotmánybíróság által parancsolóan szorgalmazott, mindenféle reform nélkül is feltétlenül szükséges változtatás indítványozásával – nem egyszerűen jól, de egyenesen zseniálisan felel meg, egy már-már visszautasíthatatlan, politikailag semleges ajánlatot téve a reformra mozgósított parlamenti pártoknak. A második kívánalmat a javaslat – belső értékrendjének megfelelően, rendeltetését helyesen értelmezve – ugyancsak visszafogottan elégíti ki, hiszen a kisebb parlament igénye jogos, de nem a legfontosabb törekvése lehet egy koherens reformnak. A harmadik kívánalom – az arányosítás mint cél – teljesítését a javaslat csak részben oldja meg ugyan, de ebben a tekintetben igazán tökéletes megoldás a rendszer alapvetően vegyes jellegének fenntartása mellett nem lehetséges. A koncepció így is jelentős lépést tesz az arányosság irányába, miközben megőrzi a vegyes szisztéma előnyeit és a többségi modell kormányzati stabilitást biztosító jellegét is. A javaslat számos egyéb erénye – például a megyei listák megszüntetésének (más koncepciókra is tekintettel, államszervezeti szempontból hasznos) indítványozása, de a kétszavazatos szisztéma és a kompenzációs elv együttes fenntartása – egyértelműen indokolttá teszi a koncepcióról való megalapozott diskurzus mielőbbi megindítását, és összességében elhomályosítja a reformmal szembeni érvek jelentős részét. A csekély számú esetleges hátrányok (például a regionális szempontok figyelmen kívül hagyása) egyébként is orvosolhatók volnának egy második kamara felállításával, amelyre a koncepció nem tesz javaslatot, de amelyet a Méltányosság Politikaelemző Központ az államszervezeti, közigazgatási és önkormányzati szisztéma egyidejű módosításának teljes körű igényével szorgalmaz.

A Méltányosság Politikaelemző Központ szerint a HVG és a Medián választásireform-javaslata kétség kívül jól szolgálja az immár két évtizede született – eredetileg átmenetinek szánt, és szinte születése óta folyamatosan vitatott – hatályos választójogi törvény mindenképpen szükséges módosítási irányairól időről-időre kibontakozó szakmai és politikai diskurzus színvonalassá és eredményessé tételét, és jelentősen hozzájárulhat a szükséges konszenzus kialakításához. A Karácsony Gergely által jegyzett javaslat méltó és alkalmas arra, hogy egy átgondolt közjogi reformfolyamatot előkészítő tudományos és közéleti vita alapja legyen.

Miért A magyar jobboldal természetrajza Köztes demokrácia A nyugattalan Magyarország