Pártfinanszírozási staféta - sajtóbeszélgetés

Kampány a tisztességes kampányért

 

A Méltányosság Politikaelemző Központ kezdeményezésére az Eötvös Károly Közpolitikai Intézet, a Védegylet és a Nézőpont Intézet 2007. május 14-én közös rendezvényt tartott, amelynek témája a pártfinanszírozás régóta húzódó reformja volt.

 

A pártfinanszírozás ügye nem pusztán a politikai elit belügye, hanem érdekelt benne a szélesebb értelemben vett civil társadalom is, hiszen a politika iránti egyre növekvő ellenszenv hátterében éppen az áll, hogy a társadalom átláthatatlannak, követhetetlennek tekinti a pártok és a politika egész működését. Felismervén azt, hogy a közvélemény bizalma a politikai pártokban csak akkor állítható helyre, ha a párt- és kampányfinanszírozás reformja minden lényeges kérdésre kiterjedő módon megoldódik, a három szervezet az alábbi nyilatkozatokat, illetve javaslatokat teszi:

 

  1. Átláthatóvá kell tenni a pártok teljes kampánytevékenységét. A pártok minden, a kampánnyal kapcsolatos bevételüket és kiadásukat csak egy elkülönített kampányszámláról intézhetik, amelynek minden tranzakciója nyilvános. Magánszemély vagy más szervezet nem fizethet a párt vagy jelölt számára hirdetést.
  2. A kampányszámlákról fizetett hirdetések, ajándéktárgyak stb. egyedi azonosítót kapnak, ami igazolja eredetüket.
  3. A hirdetési cégek csak olyan hirdetéseket vehetnek át, amiket a kampányszámlákról fizetnek, és tarifáikat kötelesek előre nyilvánosságra hozni.
  4. A demokráciának vannak költségei: a kampányok tisztulásához szükséges, hogy a pártok költségvetési támogatása növekedjék. A megnövelt támogatás olyan formái szükségesek, amelyek ösztönzik a pártok legális adománygyűjtését, illetve amelyek hozzájárulnak a kampánypénzek „kifehéredéséhez”. Ilyen forma a magánadományok után járó kiegészítő támogatás, illetve az utólagos költségtérítés.
  5. Olyan módon kell megállapítani a kampányköltés felső határát, hogy a limit tükrözze a hirdetési piac reális árait, betartható legyen, ugyanakkor ténylegesen segítse a költekezés ésszerű keretek között tartását. A kötelező felső limit mellett ezeket a célokat szolgálja a kereseti oldal korlátozása is, például a kampányidőszak lerövidítése vagy az elektronikus médiákban érvényesített limitált időkeretek révén.
  6. Az új pártfinanszírozási normarendszer akkor lesz működőképes, ha megfelelő közjogi és büntetőjogi szankciórendszerrel lesz ellátva, s megerősödik az Állami Számvevőszék pozíciója is.

 

A javaslatok megvalósulására ma több a remény, mint korábban. Az elmúlt időszakban láthatóan felélénkültek a politikai pártok közötti szakértői tárgyalások, amelyek eredményeképpen a sajtó is bőségesen tárgyalja az ismételten szőnyegre kerülő reformelképzeléseket.
 
A 2006. év tapasztalatai azonban (amikor hosszas egyeztetés után egyik pillanatról a másikra lekerültek a napirendről ezek a kérdések) arra figyelmeztetnek, hogy nem elég konstatálnunk és üdvözölnünk a jó irányba tett ismételt lépéseket. Szükséges, hogy a civil szervezetek folyamatosan kifejezzék: a pártfinanszírozási reformot immáron nem lehet levenni a közélet napirendjéről.

 

Ezért a fenti három szervezet május 14-én új mozgalmat indít, amelyet

Pártfinanszírozási stafétának

nevezünk. A jövőben kérjük a céljainkkal rokonszenvező szervezeteket, intézményeket és magánszemélyeket, hogy a pártfinanszírozás mielőbbi reformjára vonatkozó véleményüket írásban fejezzék ki, és azt mind az illetékes pártok és a kormány, mind pedig a mi címünkre juttassák el. A reformot csak akkor lehet sikerre vinni, ha a civil szféra állhatatos erőfeszítéseket tesz, és nem engedi, hogy a téma lekerüljön a napirendről.


Budapest, 2007. május 14.

Csizmadia Ervin
Méltányosság Politikaelemző Központ

Majtényi László
Eötvös Károly Közpolitikai Intézet

Schiffer András
Védegylet

Miért A magyar jobboldal természetrajza Köztes demokrácia A nyugattalan Magyarország