Köztes demokrácia

 

A rendezvényt a Civil Rádió élőben közvetítette.
A hangfelvétel itt meghallgatható

 

 

Január 14-én, az Írók boltjában igen nagy érdeklődés mellett került sor az MPK Köztes demokrácia című új könyvének bemutatójára. a kötet egy sorozat harmadik darabjaként a 2009. év átfogó bemutatására vállalkozik, s tíz szerző ötven kisebb nagyobb esszéjét, tanulmányát tartalmazza. A rendezvényről egyenes adásban közvetített a Civil Rádió.


 
A bemutatóra az MPK három szakértő vendéget hívott: Kende Péter akadémikus-politológust, Kéri László politológust és Egedy Gergely történészt. A Központot Csizmadia Ervin és Szentpéteri Nagy Richard képviselte.


A meghívott előadók és az MPK vezetői élénk eszmecserét folytattak egymással, s a könyv bemutatásán túlmenően a demokrácia jelenlegi helyzete kapcsán lényegében konszenzusra jutottak egy kérdésben, s ez pedig a magyar demokrácia tekintélyhiányos állapota. Megállapították azt is, hogy - különösen egy induló demokrácia számára - szerencsésebb, ha a tekintély nem egy élő személy, hanem valamely intézmény, például az Alkotmány vagy a demokrácia értéke és intézménye maga.


 
A beszélgetésben szó esett arról is, hogy mára már nem igaz az a korábban evidenciának gondolt állítás, miszerint a magyar demokrácia intézményei jók, csak az állampolgárok és a politikai elit magatartásával van baj. A résztvevők megegyeztek abban, hogy az intézmények elrendeződésében és működésében is találhatóak súlyos kifogásolnivalók.


 
Felmerült az a kérdés is, hogy a jövőben a képviseleti és a közvetlen demokratikus intézmények kiegészítendők egy harmadik szinttel, ami az állampolgári részvétel új dimenzióit nyithatná meg. Ezt az egyik hozzászólásában Csizmadia Ervin – a nemzetközi szóhasználatot követve – deliberatív demokráciának nevezte, a megfelelő magyar fogalom kigondolása még várat magára.

 

 

A kötet előszava

A kötet címe a magyar demokrácia átmenetiségére utal – több értelemben is. Benne van a címben a hatályos alkotmány preambuluma által kifejezetten megnevezett átmenetiség éppúgy, mint a kötet megjelenésének idején aktuálisan tapasztalt köztesség a rendszerváltás óta eltelt két évtizednyi nagyidő lezárulta és a 2010 derekától várható új időszak megalapozásának történelmi ideje között.  De beleolvasható a kifejezésbe az ideiglenesség több más vonatkozása is – melyekről a kötetben szereplő írások szólnak, ideértve a hazai demokratikus berendezkedés közepes vagy köztes fejlettségét elemző esszéket is. Ráadásul – mint ezt ugyancsak számos tanulmány bizonyítja – hazánk köztes-európai országként a történelmi meghatározottságok determinálta térben és időben a demokrácia-modellek és a kormányformák egyfajta köztes és kiérleletlen változatának működtetési kísérletét végzi. Mindezeken túl a kötetcím további szándékoltan kettős értelemben a közvetett és a közvetlen demokrácia problémájára, valamint a demokrácia intézmények általi, továbbá a média általi közvetítettségére egyaránt utal – mindkét aspektusról bőven értekezik a kötetben számos írás, mi több, voltaképpen az egész kötet a demokrácia-közvetítéssel foglalkozik tágabb és átvittebb értelemben is. Mindazonáltal e cím egyben a kötet legelső tanulmányának – Közvetített demokrácia – címét is előhívja,

Ez a könyv a Méltányosság Politikaelemző Központ kutatóinak válogatott írásait (esszéit, elemzéseit, tanulmányait) tartalmazza – éppen egy évvel a központ legutóbbi kötetének megjelenése után. A Méltányosság-könyvek sorozat harmadik darabjaként napvilágot látó összeállítás valódi kiegészítése – és bizonyos értelemben befejezése is – a 2008 elején megkezdett programnak, hiszen e sorozatzáró kötet a „trilógia” harmadik részét adja. Csaknem két éve a L’Harmattan kiadónál megjelent első válogatás a központ öt vezető munkatársának hat hosszabb tanulmányát rendezte össze – A körbezárt politika címmel. A második kötet a kiadó gondozásában tavaly került a közönség elé – Konszenzus és küzdelem címmel –, csaknem húsz szerző majdnem negyven kisebb-nagyobb elemzését tárva az olvasók elé: ebben a kötetben a központ vezető kutatói mellett a Méltányosság műhelyében dolgozó fiatal elemzők is bemutatkozhattak. E harmadik – ebben a műfajban bizonyos újításokat is bevezető – kötet a megkezdett úton halad tovább: az elmúlt egy év kiemelkedő politikai elemzéseit nyújtja az olvasóknak, tíz szerző félszáz kisebb művét – a korábbi két kötetnél már megszokott terjedelemben.

A könyv tematikája igencsak változatos, de az egyes írásokat összeköti a Méltányosság Politikaelemző Központ tudományos-elemző műhelyében meghonosított szemléletmód, gondolatvezetés és nyelvhasználat, amely összességében egy egységes megközelítési formát, nézőpontot és egy többé-kevésbé felismerhető stílust eredményez. A szerkesztők arra törekedtek, hogy a szertefutó ideák egy zárt tudományos térben jelenjenek meg, a gondolatok közötti szelektálást az olvasóra bízva. A kötet alkotói közül egy szerző négy írást jegyez, ketten két-két, négyen három-három, hárman pedig tíz-tíz rövidebb-hosszabb szöveggel jelentkeznek, a szerteágazó műfajok jellemző vonásainak felvonultatásával. A kisesszéktől a gyorselemzésekig terjedő palettán néhány összegző tanulmány is helyet kapott, de minden íráson rajta van a kor, a köztes idő sajátos lenyomata, amely vállaltan vegyül a tágabb időtávlatokat befogni szándékolt, hosszabb érvényű megállapítások komolyságával. Azt reméljük, hogy a könyv hozzájárulás lehet a politikaelméleti diszkussziók hazai horizontjának kívánatos tágításához, és talán szolgálhatja a méltányos közgondolkodás régen várt kialakulását is.

A szerkesztők
 
 

 
 
A kötet tartalomjegyzéke
 
 
Elõszó / 7
Antal Attila
Közvetített demokrácia / 10
Az elnöki vétó / 13
Zöld utakon / 22
Pártfrakció vagy frakciópárt / 28
Csizmadia Ervin
Elõrehozni vagy békén hagyni? / 34
A bokrosi teendõk és a politikai áttörés / 38
Van-e programja a Fidesznek? / 41
A magyar kapitalizmus újragondolása / 45
A kétfajta civil társadalom / 48
Az ideiglenesség véglegessége? / 50
A hitel stádiumai / 54
Koncentráció és döntés / 57
Büszkeség és a bal ítélete / 59
A valóság súlytalansága és a hisztéria / 62
Gyene István Hunor
A tátrai tigris titkai / 68
Béna kacsa az Unió élén / 72
Gárda-körkép / 74
Halasi Endre
A kétszintes küzdõtér / 80
Az amerikai egészségügyi reform háttere / 83
Püspöki körlevél az újpogányságról / 85
Jeskó József
Az új újkonzervativizmus / 90
Van-e élet Budapesten kívül? / 94
A jobboldal évtizede? / 99
Lakatos Júlia
A pannon puli hódítása / 104
Sikernõk titka / 108
Nagy Attila Tibor
Titkos kampánypénzek, homályos üvegzseb / 116
A német választás mérlege / 120
Novák Zoltán
Vonzások és választások / 128
Reform vagy bukás / 131
Menni vagy nem menni… / 134
A vezér-aszimmetria / 138
Europolifónia / 141
Egy következményekkel terhelt ország / 144
Kettõs médiafront / 146
A programtalanság kora / 150
A „neoliberalizmus” mitológiája / 153
A remény rabjai / 155
Szentpéteri Nagy Richard
A törvényhozás ciklikussága / 160
A cselekedetek programja / 163
A választó polgár / 166
A liberális agónia / 169
A történelem pártjai / 172
A parlamentáris megoldás / 175
A konstruktív kormányprogram / 179
Az alkotmányozási paradoxon / 182
A liberális baloldal / 185
A szavak politikája / 187
Zsolt Péter
Bizalom a kapitalizmusban / 192
A karaktergyilkosság / 208
Az állam destabilizálódása / 213

 

 

 

 

 

 

 

 

Miért A magyar jobboldal természetrajza Köztes demokrácia A nyugattalan Magyarország