társadalmi kohézió

Megosztott társadalmak

A nyugati társadalmak természetes színezete a megosztottság, különféle törésvonalak mentén. Szokás beszélni "két Magyarország"-ról, amelynek eredetét legalább 1918-19-ig vezetik vissza. Az egyre szegényedő társadalom sokkal inkább a "jobb-léti" állam kialakításában érdekelt, mintsem a jobb- és baloldal lovagi tornájának szemlélésében. Paár Ádám írása a Magyar Nemzet-ben. 2016.10.05.

Orbán és a lehetetlen művészete

Bármi megtörténhet – mondta Orbán Viktor a 25. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor alkalmából megtartott beszédében, s mi ezt a mondatot tesszük e beszédről szóló elemzésünk középpontjába. Állításunk egyrészt ez: Orbán áthágta és újra kijelölte a magyar politika határait. Másrészt pedig ez: Orbán politikája a lehetetlen művészete.
2014.08.31.

Hollandia, populizmus, Mozart

A Figyelő hetilap arra kérte az MPK igazgatóját, beszéljen kedvenc olvasmányairól. Csizmadia Ervin az utóbbi idők terméséből hármat említett meg: egy könyvet a jelenig elérő holland történelemről; egy tanulmányt a politikatudomány ember-iszonyáról; és egy Mozart-életrajzot, amelyben a zeneszerző adakozó kedvéről is szó esik. Politikatudomány, történelem, zene egy helyen2015.06.26.

Civil szervezetek és jóléti állam

Ismerik a gyulaji telepprogramot? Valószínűleg kevesen, holott egy nagyon fontos tanulságra világít rá: a leszakadó kistérségekben, ahonnan az állam többé-kevésbé kivonul, a helyi közösségek, önkormányzatok és a civil szervezetek együttműködése sikerre vezethet. Ezért a kormánynak nem elleneznie, hanem inkább ösztönöznie kell a civil szervezetek tevékenységét. 2015.02.26.

Nemzetszobrászat

A német megszállás emlékműve egy átfogó projektbe illeszkedik: a nemzetépítés projektjébe. Ezzel az Orbán-kormány egy 19. századi és 20. század eleji nacionalista projektet tett magáévá. Minden ilyen projekt célja egy egységes nemzeti-történeti narratíva és ezzel egy közös nemzeti identitás létrehozása. Ebben nélkülözhetetlen szerepet játszanak az emlékművek. Amennyiben nem megosztóak. 2014.08.08.

Kétféle kohézió

Több európai agytröszt összefogott, hogy feltárja a válság utáni problémák jellegét és a rájuk adható válaszokat. Az írás a válság utáni prioritásként az egyenlőtlenségek csökkentését jelöli ki és a kohézió erősítésé. Az általunk kívánatosnak tartott társadalmi kohézió azonban elsősorban nem gazdasági jellegű, hanem a közösség kulturális és politikai együvétartozásáról való közös gondolkodást jelenti. 2014.07.22.

Karácsonyi politikai hagyományok

Egyvelegünkben a karácsonyi készülődést és ünnepet egy speciális nézőpontból mutatjuk be: abból az aspektusból, hogyan használják fel, illetve ki az állami vezetők a karácsonyi hangulatot. Ezzel az összeállítással kívánunk Kedves Olvasóinknak kellemes, békés Karácsonyt és Boldog Új Évet! Töltsék velünk a következő, mozgalmasnak ígérkező esztendőt! 2013.12.23.

A nemzeti minimum minőségéről

A nemzeti minimum kialakítása remek cél, a társadalmi kohézió egyik alapja lehet Magyarországon. Azonban megléte önmagában nem jelent előrelépést, sokkal lényegesebb, hogy milyen jellege, illetve minősége. Azonban előfordulhat, hogy ennek a nemzeti minimumnak a kialakítása több visszásságot hordoz magával, mint előnyt. 2013.10.17.

Félresiklott európai kísérlet

Az EU vezetői, ha lassan is, de reflektálnak a gazdasági válság által felfedett problémákra: a gazdaságpolitikák összehangolása, a bankunió ötlete mind-mind előremutató lépések. De egy kérdés továbbra sem került a válságkezelés középpontjába, holott ennek a megválaszolása nélkül biztosan nem lehet sikeres a krízismenedzsment. Miért működésképtelen az Európai Szociális Modell? 2013.08.14.

Júliusi forradalom

Július 14-én volt a párizsi Bastille bevételének 224. évfordulója. Az ünnep közelsége jó alkalmat nyújt arra, hogy megvizsgáljuk, mit jelent július 14-e a mai Franciaországban, hogyan alakult ki az ünnep koreográfiája, és a franciák milliói hogyan emlékeznek meg a jeles dátumról. Vajon olyan át(párt)politizált július 14-e, mint a magyar nemzeti ünnepek? 2013.07.15.

Északír agytröszt a kohézióért

A világ számos pontján működnek olyan agytrösztök, amelyek a nemzeti, vallási és társadalmi ellentétek által megosztott társadalmak csoportjai között vernek hidat. Elemzésünkben a Zöld sziget északi területén tevékenykedő agytrösztök egyikét mutatjuk be, amelyik sokat tett a háromoldalú (brit, katolikus, protestáns) kapcsolatok javításáért. 2013.06.11.

Kultúra és kohézió

A kultúráról sokat beszélünk, de nagyon keveset tudunk arról, hogy milyen szerepet szánnak neki az európai integrációs folyamatokban. Hiányérzeteinkre választ adhat a holland székhelyű European Cultural Foundation tevékenysége is, mely szervezet azon munkálkodik, hogy minél jobban megerősödjön az Európai Unió belső kohéziójához elengedhetetlen összeurópai identitástudat. 2013.05.29.

A megszentelt demokrácia

Manapság ismét szokás hivatkozni a vallásra mint összetartó, kohézióteremtő erőre. Az Egyesült Államok esetében ez az állítás valóban nem erőltetett. Köztudomású, hogy az Egyesült Államok a világ legvallásosabb országa. De ennél fontosabb és érdekesebb, hogy ez a vallásosság az egyik legfontosabb kohézióteremtő erő az amerikai társadalomban. 2013.05.13.

Filmek – miről is?

A jó film nem csak művészi alkotás, de a társadalmi kohézió növelésének remek eszköze is. Nem tudjuk, készültek-e olyan filmelemzések, amelyek megvizsgálták volna azok társadalmi hatását, s azt, hogy azok hogyan hatnak vissza a mindennapokra. Mindenesetre most itt van egy vadonatúj Őszöd-film, furcsa beharangozóval, sajátos Gyurcsány-figurával. Kohézió-növelés? Talán éppen az ellenkezője. Rövid reflexió az Elment az őszöd című film előzeteséről. 2013.04.18.