gazdasági válság

Görög tragédia − újra és újra

Görögország és a Nyugat viszonya a kezdetektől gazdasági problémákkal terhelt. A jelenlegi események szinte minden apró eleme csak megismétlése egy korábban már bekövetkezett problémának, vagy megoldási kísérletnek. A hagyományokat tanulmányozva egyértelmű, hogy a kölcsönös bizalom kiépítése lenne jelenleg a legfontosabb lépés. 2015.08.19.

A kapitalizmus zsákutcája és túlélése

A gazdasági válság részfolyamatait az MPK már több alkalommal elemezte, de most a kapitalizmus jelenlegi helyzetét egy átfogó elméleti koncepció keretein belül vizsgáljuk, számos új megközelítésmódot alkalmazva. Sajátos válságértelmezésünkben olyan komplex „magyarázó” teóriát kínálunk fel, amelynek segítségével a kapitalizmus lehetséges jövője is megalapozottan prognosztizálható. 2013.07.04.

A válság ára - depresszió hazánkban

A társadalmi depresszióról, depressziós társadalomról nagyon sokat beszélünk, ám valójában igen keveset tudunk. Holott a - különösen a 2008-as világgazdasági krízis óta - sokasodó válságjelenségek mellett a társadalmi jóllétet célzó modern közpolitikai megközelítés is indokolja, hogy tisztázzuk ezeket a kérdéseket.  Tényadatokon alapuló tanulmányunkban ezekre keressük a megoldást illetve igyekszünk lehetséges közpolitikai válaszokat is megfogalmazni. 2013.06.30.