kapitalizmus

Kapitalizmus, demokrácia, parlamentarizmus

A címben jelzett fogalmak a modern magyar politika állandó kísérőjelenségei. Ma mindhárommal eléggé komoly problémák vannak. De tanulságos lehet a mának, hogy látták ezeket korabeli magyar szerzők. Lehetséges-e adaptálni azt, ami Nyugaton megvan? Csizmadia Ervin írása a Kommentárban.

A kapitalizmus zsákutcája és túlélése

A gazdasági válság részfolyamatait az MPK már több alkalommal elemezte, de most a kapitalizmus jelenlegi helyzetét egy átfogó elméleti koncepció keretein belül vizsgáljuk, számos új megközelítésmódot alkalmazva. Sajátos válságértelmezésünkben olyan komplex „magyarázó” teóriát kínálunk fel, amelynek segítségével a kapitalizmus lehetséges jövője is megalapozottan prognosztizálható. 2013.07.04.