oktatáspolitika

Demokratikus értékválság az oktatásban

Amíg nem tudunk alternatív válaszokat megfogalmazni arra az alapkérdésre, hogy végtére is milyen szerepet szánunk az elkövetkező 50 évben a magyar oktatásnak, és nem vagyunk képesek – akár kiélezett – vitát folytatni arról, hogy a kitűzött célokat hogyan akarjuk elérni, addig csak egyetlen rövid mondattal lehet a politikai és szellemi elit teljesítményét jellemezni: Ülj le, egyes! 2014.07.23.

A kockás ingről

Voltaképp nem ellenfél egyetlen állami intézmény sem, feltéve ha az itt dolgozók eljutnak addig a felismerésig, hogy nem a hatalmat, hanem a társadalmi feladatot kell szolgálniuk, hogy nem a politikusokért vannak, hanem a betegekért meg a gyerekekért. Zsolt Péter reflexiója a 24.hu-n arra a vitára, mely a kockás ing kapcsán felmerült az elmúlt hetekben. 2016.02.27.

Lépésről lépésre

A reformpedagógiai elméleteket misztikus köd övezi Magyarországon, holott legalább kétszáz éves múltra tekintenek vissza. A magyar történelemben gyakori megszakítottságok miatt a reformpedagógiai elméletek nem szervesülhettek a közgondolkodásban. Elemzésünkben a Step by step (Lépésről lépésre) óvodai és iskolai programot mutatjuk be, amelyet jelenleg Európa és Ázsia 29 országában alkalmaznak. 2015.03.03.

Oktatás és kutatás a sikerországokban

Megtudhatunk-e bármit is Magyarország jövőjéről, ha komoly analízis alá vetjük a „sztárországok” oktatási rendszerét és kutatás-fejlesztési stratégiáját. Mit tanulhatunk ezektől az országoktól. Válhat-e Magyarország regionális tudásközponttá, és ha igen, hogyan. Az MPK ezekre a kérdésekre kereste a választ összehasonlító elemezésében.
2014.11.14.

Alternatív pedagógia

A NAT célkitűzése az önálló, kritikusan gondolkodó, ugyanakkor a tradíciókat tisztelő, társadalmi elvárásoknak megfelelő állampolgár "kinevelése". Ez azonban ellentmondás - megnéztük, mik lehetnek a magyar oktatási rendszer sikertelenségének mozgatórugói, és milyen alternatív módszerek segíthetnek ahhoz, hogy valóban kritikusan gondolkodó diákokat képezzünk. 2014.09.03.

Reformok a köznevelés terén

Talán egyetlen más szakterületen végrehajtott átalakítás sem váltott ki annyi szakmai bírálatot, mint az, amelyet a Fidesz-KDNP kormány az oktatás-nevelés területén indított el. Lehetetlen teljes mértékben számba venni a legfontosabb változásokat, ezért figyelmünket leginkább arra fordítjuk, mit végzett a kormányzat az állampolgári nevelés terén. 2014.03.26.

Reformok a köznevelés terén

Talán egyetlen más szakterületen végrehajtott átalakítás sem váltott ki annyi szakmai bírálatot, mint az, amelyet a Fidesz-KDNP kormány az oktatás-nevelés területén indított el. Lehetetlen teljes mértékben számba venni a legfontosabb változásokat, ezért figyelmünket leginkább arra fordítjuk, mit végzett a kormányzat az állampolgári nevelés terén. 2014.03.26.

A siker kulcsa

A BRICS-országok gazdasága a válság ellenére is növekszik. De vajon hogyan érték el ezek az országok, hogy a világgazdaság élére törtek? Mi áll a gazdaságuk mögött? Elemzésünkben a klub két ázsiai államának, Kínának és Indiának az oktatási rendszerét mutatjuk be, különös tekintettel a hasonló vonásokra. Véleményünk szerint a siker kulcsa két szóban foglalható össze: oktatás és állam. 2012.12.18.

A siker kulcsa

A BRICS-országok gazdasága a válság ellenére is növekszik. De vajon hogyan érték el ezek az országok, hogy a világgazdaság élére törtek? Mi áll a gazdaságuk mögött? Elemzésünkben a klub két ázsiai államának, Kínának és Indiának az oktatási rendszerét mutatjuk be, különös tekintettel a hasonló vonásokra. Véleményünk szerint a siker kulcsa két szóban foglalható össze: oktatás és állam.

Változó modellek

Az Oktatáspolitikai Műhely, a jelenlegi Kohézió- és Politikai Nevelés-kutató Műhely elődje korábbi tanulmányaiban részletesen elemezte és bemutatta a közoktatás és a felsőoktatás változó rendszereit. Azonban nem lenne teljes a kép a szakképzés elemzése nélkül, amelyik méltatlanul háttérbe szorul a két másik rendszer mellett. 2013.05.02.

Köznevelés vagy közoktatás

Az elemzés arra vállalkozik, hogy szembesítse a kormány oktatáspolitikai intézkedéseit a vállalt célokkal. „Félidőben” vagyunk, az oktatási rendszerben még sok a bizonytalan elem. A kormány egyszerre törekszik a kohézió növelésére és arra, hogy az oktatási rendszert a munkaerőpiac szolgálatába állítsa. Vajon sikerül-e? 2012.10.09.