hangácsi istván

A szlovákiai államfőválasztás tanulságai

Történelme során először lehet női államfője Szlovákiának, aki ráadásul mindenkit lesöpört az első fordulóban. Rajta kívül viszont minden eddiginél harsányabbak lettek a szélsőségesek, míg a szlovákiai magyarok partvonalra szorultak. Mik a tanulságok Magyarország számára? Hangácsi István értékelése. 2019.03.18.

Északi inspiráció a V4-ek jövőjéhez

A V4-eket gyakran a brüsszeli EU-s politikákkal szembeni regionális ellenpólusaként szokták aposztrofálni, közben észrevétlen marad, hogy a visegrádiak nem kevés inspirációt merítenek az egyik legsikeresebb regionális együttműködés, az Északi Tanács példájából. Elemzésünkben e két kooperáció hátterét, rendszerét és a V4-ek kilátásait mutatjuk be. 2019. 02. 17.

Kormányválság Szlovákiában

Miért mondta fel a koalíciós szerződést a Andrej Danko házelnök és a Szlovák Nemzeti Párt vezetője? Hangácsi István a Pátria Rádiónak nyilatkozott a fejleményekről. 2017.08.21.

Progresszív és Momentum

Hatalmas űr tátong a szlovákiai és a magyarországi pártpolitikai világ és a társadalmi igények között. Változásokat olyan új politikai formációk hozhatnak, amelyek a mindennapok emberének véleményére alapozva szállnak szembe a fennálló elitcentrikus szemlélettel, de nem szélsőséges irányból. Hangácsi István írása a Momentum Mozgalomról és a Progresszív Szlovákiáról az Új Szóban! 2017.04.06.

Kettős állampolgárság mizéria

Hangácsi István a Pátria Rádió-nak adott interjúban fejtette ki véleményét a több éve hatályos szlovákiai, kettős állampolgárságot büntető törvény kapcsán. 2017.03.17.

Hidegháború és párbeszéd

A több mint hét éves, feszültségekkel és egymásra mutogatással teli időszak után, újra formálódik egy egységes elképzelés a szlovákiai magyar pártok, illetve civil szervezetek részéről. Fókuszban az oktatásügy, amely a közösség egyik legfontosabb sarokpontja. Hangácsi István az Új Szónak nyilatkozott a napokban megrendezett esemény kapcsán. 2016.11.23.

A szélsőjobb idehaza és külföldön

A pozsonyi Új Szó napilapnak adott nyilatkozatában Nagy Attila Tibor rámutatott, hogy a Jobbik a Fidesz 1998-as sikeréből igyekszik tanulni, az akkori Fideszt utánozza. Hangácsi István pedig a Szlovák Nemzeti Párt újrapozícionálást és a Smer-el szembeni, mint kihívó pozícióját, értékelte. 2016.11.26.

Elveszett magyarok, elveszett szavazatokkal

Kizárólag szlovákiai magyar vidékekre és választókra építve már 201 0 óta nem lehet átlépni a parlamenti bejutáshoz szükséges 5 százalékos küszöböt. E trend megváltoztatása csak egyedi, kiterjedt és rugalmas koncepcióval érhető el, amit sajnos sem az MKP, sem a Híd nem ismert még fel. Hangácsi István írása az Új Szó-n2016.03.14.

Az átakuló Szlovákia

Hatalmas meglepetéseket okozott a március 5-ei parlamenti választás Szlovákiában. A közvélemény-kutatók által várt eredményektől teljesen eltérően voksolt a lakosság. Átértékelődtek a választói attitűdök, egy kicsit olaszosodott a pártpaletta és a 2011-es népszámlálási eredményeknél is nagyobb sokk érte a szlovákiai magyarságot. Hangácsi István írása a Trafik-on2016.03.07.

Torz beidegződések

Évtizedek óta tartó társadalmi kohéziós problémák nehezítik a szlovákiai magyar közösség közéleti helyzetét. Ezek egyike a fogalmi zavarok, amelyek lehetővé teszik a teljes elbeszélést és a másik meg nem értését, ráadásul további zavaros értelmezéseket szülnek. Így váltak a versengés és együttműködés szinonímáivá az összefogás és széthúzás. Hangácsi István írása az Új Szó-ban. 2015.08.09.

Az együtt nem működés hagyománya

A lassan 100. évét taposó szlovákiai magyar politikatörténetet szemlélve, alig érzékeljük (mivel alig kutatjuk) a saját politikai kultúránkat és ezen belül a hagyományainkat. Hol keresendőek a szlovákiai magyar politikai együttműködés hiányosságai? Hangácsi István írása az Új Szó Vélemény és háttér rovatában. 2015.06.02.

Közös hősök vagy ellenfelek? - I.rész

A világban vannak olyan nemzeti közösségek, amelyek megtanulták, hogy a különböző történeti narratívák békésen is versenyezhetnek egymással, és vannak, amelyek nem. Elemzésünkben olyan országokat mutatunk be, amelyekben több közösségi emlékezet él egymás mellett, és közöttük a viszony vagy konfliktusos, vagy békés. Először a konfliktusos példákat idézzük fel. 2015.04.23.

Civilek a kétnyelvű Dél-Szlovákiáért

Választások és változások

Ki a Magyar

Figyelemre méltó diskurzus indult el a szlovákiai magyarság körében a legutóbbi népszámlálási negatív eredményei láttán. Politikai téren egy háromoldalú alapdokumentum került elfogadásra, míg a magyar közösség közéleti napirendjében újszerűen jelent meg a nyílt vita és eszmecsere. 2012.12.11.

Az árkok feletti híd

A mély társadalmi és politikai megosztottság feloldásának receptjét keresik minduntalan idehaza és külföldön is! Egy amerikai agytröszt felismerte polarizáció újratermelődő elemeit: értékek közelítése és értékcsere révén megújítható politikai gondolkodás. Hogyan lehet egymáshoz közelíteni a politikai jobb- és baloldalt? Lehetséges lenne-e mindez a mai Magyarországon? 2014.09.30.

Programok Európája

Az Európai Parlamenti választások felvetik a kérdést: európai szinten a pártcsaládok akarnak, és tudnak-e valamit mondani arról, hogy az EU-t érő kihívásokat miként lehet megoldani? Megvizsgáltuk a pártcsaládok választási dokumentumait, hogy kiderüljön: az EP döntéshozói hogyan akarják a válság hatására politikailag, gazdaságilag és szociális szempontból is megtorpanó Unió problémáit orvosolni. 2014.05.22.

Az európai álom

Az utóbbi félszáz évben az öreg kontinens legnagyobb vállalkozása kétségtelenül a béke és fejlődés érdekében megalkotott Európai Unió, azonban lassan már egy évtizede csak egy helyben toporog, keresi, de nem találja az új közös célt. Miként találhat magának az EU egy új közös célt? Avagy mi is hiányzik az Európai Unió megújulásához? 2014.04.25.

EP 2014: több mint egy szavazás

Az Európai Bizottság elnökének megválasztására gyakorolt lakossági befolyás egy újabb lépés a választók felelősségének és érdekérvényesítési erejének növelésére. Csökkenhet a tagállamok gyakran egyoldalú kommunikációját az EU-ról, hogy egyes döntéseket ne egyszerűen „brüsszeli diktátumokként“ állítsanak be a hazai politikában. 2013.10.22.

Tegyük jobbá!

Barroso mostani beszéde nem tartalmazott váratlan kijelentéseket, de árnyaltabban elismételte a korábban elhangzottakat. Óvatos optimistaként méltatta a lakosság és a tagállamok eddigi erőfeszítéseit gazdasági válság kapcsán és kifejezte, hogy a nagy vízió (Nemzetállamok Szövetsége) elérése csakis együtt lehetséges. 2013.09.17.