rajnai gergely

Film és politika

A Klubrádió Ötös című műsorában a politikai filmek történetéről beszélt, kiemelve azt, hogy az aktuálpolitikai események hogyan befolyásolták Hollywood politika-képét. 2017.11.09.

A kötcsei ideológia

A Lánchíd Rádió Reggeli járat című műsorában Rajnai Gergely elmondta, hogy a kötcsei beszéd kiszivárgott részletei alapján kirajzolódik a kormány demokráciafelfogása. 2017.09.18.

Szocialista belharc

A Lánchíd Rádió Reggeli hírjárat című műsorában Rajnai Gergely az MSZP-ben dúló belharcról beszélt. 2017.07.07.

Belharc a baloldalon

A Lándhíd Rádióban Rajnai Gergely kifejtette, hogy a szétforgácsolt baloldal azért van különösen nehéz helyzetben, mert a magyar választók nincsenek hozzászokva ahhoz, hogy azonos oldali politikusok egymással versengjenek a választások előtti időszakban.

Vita Brüsszelben

A Hír TV Newsroom című műsorában Rajnai Gergely kifejtette, hogy az európai politikusok és a magyar miniszterelnök egészen más szempontokat tartottak szem előtt a Magyarországról szóló vita során, ezért a különböző felszólalók egészen eltérő dolgokról beszéltek. 2017.05.02.

Alkotmánybíró-választás

A Hír TV Lapzárta című műsorában Rajnai Gergely kifejtette, hogy a kétharmados döntésekhez szükség van ellenzéki szavazatokra. 2016.11.22.


 

Az új AB-tagok és leszavazott alkotmánymódosítás.

Rajnai Gergely 22:30-tól a Hír TV Lapzárta című műsorának vendége lesz. 2016.11.22.

A stratégiaváltás logikája

Magyarország húsz év következetes Nyugat-követés után úgy tűnik, több szempontból saját útjára lépett. Ész nélkül a szakadék irányába fordultunk volna, vagy Orbán Viktor kimagasló tehetsége miatt következett be a fordulat? Itt egy harmadik választ kínálunk, amely a pszichológia eszköztárát hívja segítségül a kérdés megválaszolásához. 2016.05.27.

Variációk konszolidációra

A bal- és jobboldal egyaránt gyakran beszél arról, hogy szükség lenne konszolidációra. De mire is gondolnak pontosan, amikor konszolidációról beszélnek? Megvalósítható a konszolidált magyar politikai rendszer, és ha igen, mikor? A lehetséges válaszokat mutatja be az elemzés. 2016.02.03.

Kártyavár és kastély

A hidegháború után úgy tűnt, hogy a szigorú értelemben vett politika háttérbe szorul, a történelem véget ér. Ezt a nézetet tükrözik a ’90-es évek filmjei, de a 2008-as válság óta a klasszikus politika reneszánszát látjuk mind a való életben, mind a filmvásznon. Ebből a folyamatból nem maradhatnak ki a sorozatok sem: a politikai küzdelmekről szóló sorozatok egyre népszerűbbek. 2015.09.17.

Görög tragédia − újra és újra

Görögország és a Nyugat viszonya a kezdetektől gazdasági problémákkal terhelt. A jelenlegi események szinte minden apró eleme csak megismétlése egy korábban már bekövetkezett problémának, vagy megoldási kísérletnek. A hagyományokat tanulmányozva egyértelmű, hogy a kölcsönös bizalom kiépítése lenne jelenleg a legfontosabb lépés. 2015.08.19.

Történelemleckék az EU-nak

A görög válság egyedi gazdasági krízis volna? Aligha; ha egy kicsit hátrébb lépünk, és a probléma mélyére tekintünk, láthatjuk, hogy a politikai elemek vizsgálata is fontos a válság megértéséhez. Az amerikai polgárháború előestéjén nagyon hasonló politikai problémákkal nézett szembe az Egyesült Államok is. 2015.08.05.

Társadalom az űrben

A sci-fi témájú könyvek, filmek, sorozatok alkalmasak arra, hogy társadalmunk problémáiról kérdéseket vessenek fel. A népszerű Star Trek sorozat több ok miatt is kiemelkedő segítséget nyújt az ilyen kérdések megfogalmazásakor. A 60-as években indult első, illetve a 80-as évekbeli második feldolgozás közötti fő különbségek összehasonlítása pontos társadalmi korrajzok felvázolását teszik lehetővé. Olvasson többet a Méltányosság blogján2015.03.29.

Innovatív elvárások

Az elmúlt hónapok kormányellenes tiltakozásai kapcsán érzékelhettük, hogy olyan témák is felmerültek az eseményeken, melyekről nagyon rég vagy egyáltalán nem volt szó a honi közéletben. Az egyik ilyen az állam szerepe, definíciójával és céljaival. Megvalósítható lenne hazánkban az innovatív állam? Mi az a társadalmi innováció? Mit értünk fejlesztő államon? 2015.03.05.

Mérjünk-e demokráciát?

Lehet-e mérni a demokráciát? Véleményünk szerint a kérdésről igenis érdemes vitát nyitni, még ha a demokrácia-felfogások sokfélék is és a demokrácia minőségének mérésére használt indikátorok különbözőek. A diskurzus közbeszédbe kerülése ugyanis segíthet tisztázni alapvető nézetkülönbségeinket és csillapíthatja a magyar politikai közbeszéd feszültségeit, így járulva hozzá a demokrácia minőségének javulásához. 2015.01.09

Tüntetni Hongkongban és itthon

Világpolitikai szempontból az elmúlt két hónap egyik legérdekesebb folyamata a hongkongi tüntetéssorozat volt, melyből sok tanulság vonható le akár Magyarország számára is. Az esetleges párhuzam az itthoni tüntetésekkel, a különféle ismérvek szerint egyidejű homogenitás és heterogenitás jelenségei. Ezekről mind olvashat Rajnai Gergely tanulmányában. 2014.12.07.

Kétféle kohézió

Több európai agytröszt összefogott, hogy feltárja a válság utáni problémák jellegét és a rájuk adható válaszokat. Az írás a válság utáni prioritásként az egyenlőtlenségek csökkentését jelöli ki és a kohézió erősítésé. Az általunk kívánatosnak tartott társadalmi kohézió azonban elsősorban nem gazdasági jellegű, hanem a közösség kulturális és politikai együvétartozásáról való közös gondolkodást jelenti. 2014.07.22.

Miről szólnak az EP-választások?

Míg Magyarországon az EP-kampány csendes, addig nyugatabbra ettől hangosak a médiumok. Mélységével és sokrétűségével az eddigi legkomolyabb EP-választásnak lehetünk tanúi. Az EP sokszínűsége ráadásul további érdekességeket rejt magában. Hogyan látják mindezt a nagy európai agytrösztök? 2014.05.24.


Az európai álom

Az utóbbi félszáz évben az öreg kontinens legnagyobb vállalkozása kétségtelenül a béke és fejlődés érdekében megalkotott Európai Unió, azonban lassan már egy évtizede csak egy helyben toporog, keresi, de nem találja az új közös célt. Miként találhat magának az EU egy új közös célt? Avagy mi is hiányzik az Európai Unió megújulásához? 2014.04.25.

A nemzeti minimum minőségéről

A nemzeti minimum kialakítása remek cél, a társadalmi kohézió egyik alapja lehet Magyarországon. Azonban megléte önmagában nem jelent előrelépést, sokkal lényegesebb, hogy milyen jellege, illetve minősége. Azonban előfordulhat, hogy ennek a nemzeti minimumnak a kialakítása több visszásságot hordoz magával, mint előnyt. 2013.10.17.