koroncai andrás

The paradox of liberal democracy

The fact that the Hungarian government dismisses mandatory immigration quotas and initiates a referendum on the issue shows that one of the fundamental paradoxes of liberal democracies today are still universal human rights and popular sovereignty. The Hungarian government aims to resolve this by supporting democracy at the expense of liberalism. 27.03.2016

Amerikai harc a liberális demokráciáért

A politikai identitás létrejöttében meghatározó szerepet játszik a „mi” és az „ők megkülönböztetése. Ez nem szükségképp barát/ellenség viszony, de benne van annak lehetősége, hogy barát/ellenség viszonyba forduljon át. Napjainkra, az ISIS megjelenésével testet öltött az ellenség, de vajon miért harcol az Egyesült Államok? 2016.04.11.

Orbán és a lehetetlen művészete

Bármi megtörténhet – mondta Orbán Viktor a 25. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor alkalmából megtartott beszédében, s mi ezt a mondatot tesszük e beszédről szóló elemzésünk középpontjába. Állításunk egyrészt ez: Orbán áthágta és újra kijelölte a magyar politika határait. Másrészt pedig ez: Orbán politikája a lehetetlen művészete.
2014.08.31.

Nemzetépítés és szögesdrótkerítés

A nemzetépítés nagyszabású politikai projekt: egy politikai közösség megteremtését célozza, a szögesdrótkerítés ezzel szemben kisszerű, demagóg és populáris politikai húzás. Ez elemzésünk szerint: a szögesdrótkerítés egy nemzetépítő és nemzetromboló politika testet öltése és szolgálóleánya. Az új magyar migrációs politika a nemzetépítés keretében értelmezhető. 2015.11.25.

Bajban vannak-e a demokráciák?

Nagyot változott a világ az elmúlt 15 évben. A meghatározó véleményformálók elérkezettnek látták hát az időt, hogy alapjaiban értelmezzék újra a demokrácia világpolitikai helyzetét és kilátásait. A Méltányosság elemzései a májusi Élet és Irodalomból és a Figyelőből! 2015.06.26.

Egy párbeszéd jelöletlen és lehetetlenné tett lehetősége

Mi van akkor ha a másik, bár lehetne, nem lesz más, mint amilyen? Mindenekelőtt magát a kérdést kellene föltenni. Mert különben a másik ellenség marad, akivel szemben a háború igazoltnak tűnik. És ez nemcsak az együttműködést, a kiegyezést, de a közös valóság létrehozására képes párbeszéd lehetőségét is lehetetlenné teszi. 2015.02.06.

Kitiltás és megemlékezés

Elemzésünkben hátat fordítunk annak a szemléletmódnak, amely a politikát az érdekekre redukálja, mert eszerint az érdekek úgy léteznek, mint a csillagok az égen: objektíven és egyértelműen ott vannak a cselekvő beszédek és a beszélő cselekedetek mögött, s csak arra várnak, hogy tiszta, illetve megtisztított tekintettel megpillantsuk, aztán a nevükön nevezzük, kimondjuk őket. 2014.11.20.

A magyar polip vakságáról

Hogyan lát a Magyar polip? Mi az, amit lát, és mi az, amit nem lát? És miért azt látja, amit lát, és nem látja, amit nem lát? Egyáltalán: miért figyelemre méltók a Magyar polip vakfoltjait? Avagy miért is lássuk azt, amit a posztkommunista maffiaállam modelljét magukévá tevő „liberális értelmiségiek” nem látnak? 2014.06.02.

Erkölcstan és a deszekularizáció

Bánhegyi Ferenc-Olajosné Kádár Ilona Erkölcstan című, ötödikeseknek írt tankönyvéről úgy tűnik, mindent elmondtak már. Azonban fontos látni, hogy ez az ötödikes erkölcstankönyv a sok közül csak az egyik szolgáló/leánya a kormányzat deszekularizációs politikájának.
2014.03.28.

Az emlékműről - másként

Ebben az elemzésünkben egy eddig senki által föl nem tett kérdésre keresünk és adunk választ: hogyan lehetséges, hogy bár a német megszállás áldozatainak emlékművével a kormányoldal egy társadalmi kohézió megteremtését szolgáló nemzeti emlékhelyet kíván létrehozni, mégis megosztja az üggyel társadalmat?
2014.02.20.

Ifjú konzervatívok

Az új magyar konzervativizmus, azon belül az ifjú konzervatívok közössége az ezredforduló után, a 2000-es években kezdett formálódni, és arcot ölteni, mindenekelőtt az online világban. De vajon milyen az ő viszonyuk a negyedik Alaptörvény módosításhoz? Miről hallgatnak és miről kellene beszélniük a módosítás kapcsán? 
2013.12.27.