kohézió

Konfliktus és kohézió

A mozgókép is a politikai nevelés eszköze. A filmek művészi igényességgel fogalmazzák meg az adott társadalom konfliktusait, és receptet nyújtanak a konszenzus kialakítására. Tanulmányunkban az afroamerikai lakosság és a fehér többségi társadalom, valamint az amerikai és olasz Észak-Dél régiók kapcsolatrendszerén keresztül mutatjuk be a film nevelő szerepét. 2018. 12. 06.

Orbán és a lehetetlen művészete

Bármi megtörténhet – mondta Orbán Viktor a 25. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor alkalmából megtartott beszédében, s mi ezt a mondatot tesszük e beszédről szóló elemzésünk középpontjába. Állításunk egyrészt ez: Orbán áthágta és újra kijelölte a magyar politika határait. Másrészt pedig ez: Orbán politikája a lehetetlen művészete.
2014.08.31.

Nemzetszobrászat

A német megszállás emlékműve egy átfogó projektbe illeszkedik: a nemzetépítés projektjébe. Ezzel az Orbán-kormány egy 19. századi és 20. század eleji nacionalista projektet tett magáévá. Minden ilyen projekt célja egy egységes nemzeti-történeti narratíva és ezzel egy közös nemzeti identitás létrehozása. Ebben nélkülözhetetlen szerepet játszanak az emlékművek. Amennyiben nem megosztóak. 2014.08.08.

Kétféle kohézió

Több európai agytröszt összefogott, hogy feltárja a válság utáni problémák jellegét és a rájuk adható válaszokat. Az írás a válság utáni prioritásként az egyenlőtlenségek csökkentését jelöli ki és a kohézió erősítésé. Az általunk kívánatosnak tartott társadalmi kohézió azonban elsősorban nem gazdasági jellegű, hanem a közösség kulturális és politikai együvétartozásáról való közös gondolkodást jelenti. 2014.07.22.

Az emlékműről - másként

Ebben az elemzésünkben egy eddig senki által föl nem tett kérdésre keresünk és adunk választ: hogyan lehetséges, hogy bár a német megszállás áldozatainak emlékművével a kormányoldal egy társadalmi kohézió megteremtését szolgáló nemzeti emlékhelyet kíván létrehozni, mégis megosztja az üggyel társadalmat?
2014.02.20.

Alapozás nélkül nincs győzelem

A hazai elit a vita fontosságát – a kohézióhoz és a vízió szükségességéhez hasonlóan – csak mostanában kezdik felismerni. Bár üdítően hat az Útravaló című írás ilyen irányú törekvése, a szerzők több olyan tényezőt is figyelmen kívül hagytak, amit mi fontosnak vélünk, ha meg akarjuk érteni az ellenzék és a kormánypártok jelenlegi helyzetét. 2013.12.03.

A nemzeti minimum minőségéről

A nemzeti minimum kialakítása remek cél, a társadalmi kohézió egyik alapja lehet Magyarországon. Azonban megléte önmagában nem jelent előrelépést, sokkal lényegesebb, hogy milyen jellege, illetve minősége. Azonban előfordulhat, hogy ennek a nemzeti minimumnak a kialakítása több visszásságot hordoz magával, mint előnyt. 2013.10.17.

Intézet a kohézióért

A Méltányosság Politikaelemző Központ tematikus agytrösztté alakul át. A továbbiakban elsődlegesen preferált tematika a társadalmi és politikai kohézió kutatása és a témában való közéleti aktivitás. Mindemellett a méltányos hangvétel továbbra is marad. 2013.03.11.

Katasztrófák és tanulóképesség

A június elejei árvízi védekezés során Magyarországon ritkán látható társadalmi összefogás alakult ki. A probléma csak az, hogy az összefogás igen illékonynak bizonyult. Ugyanakkor a dunai áradáshoz hasonló katasztrófák tudatos kezelésével valódi társadalmi kohézió is teremthető, de ehhez a politikai elit részéről hosszú távú gondolkodás, mi több, erőteljes tanulóképesség szükségeltetne. 2013.06.21.

A társadalmi kohézió ereje

Magyarországon a társadalmi összetartás fontosságának hangoztatása a politikai kampányok visszatérő eleme. Ennek ellenére úgy tűnik, hogy a döntéshozók hazánkban nem úgy tekintenek a kohézió megteremtésére, mint elérendő gyakorlati célra. Pedig a társadalom integrációja hosszútávon minden állampolgár számára kézzelfogható haszonnal kecsegtet.

Az EU kohéziós politikája

Mit is jelent valójában a kohéziós politika, mint kifejezés és mire használjuk tulajdonképpen? Jelen elemzésünkben eme a fogalmat járjuk körbe annak érdekében, hogy világossá váljon miért is fontos Magyarország számára az Európai Uniós tagság és az ehhez kapcsolódó támogatási rendszer, vagyis az Európai Unió Kohéziós Politikája. 2013.06.07.

Miért fordultunk a pártokhoz?

Blog-indító bejegyzésünkben minden lényegeset elmondtunk arról, miért tartjuk szükségesnek egy romaügyi alapítvány létrehozását a pártok által, volt miniszterelnökök és elnökök védnökségére bízva. Most csupán megerősítjük ezt. Amíg a pártok tétova jelzéseik után érdemileg is megnyilvánulnak, hadd nyomatékosítsuk két fő érvünket. 2013.04.15.

A demokrácia alapjai

Róna Pétert jobbára "a devizahitel mint rossz termék" szószólójaként ismeri a közönség. Kevés visszhangot váltott ki életrajzi kötete,  amely "Miskolctól Oxfordig" címmel látott napvilágot. Róna ebben a könyvben nagyon érdekes dolgokat mond - többek között a demokrácia társadalmi alapjairól. Interjúja alkalmat teremt arra, hogy állampolgárságról, társadalmi kohézióról és politikai nevelésről beszéljünk. 2013.04.05.

Agytrösztök a társadalmi kohézió nyomában

A külföldi think-tankek működését a Méltányosság már eddig is kiemelt figyelemmel kísérte, tekintettel ezen intézmények nagy jelentőségű politika- és társadalomformáló szerepére. Az elmúlt években külön rovatot szenteltünk a legkülönfélébb agytrösztök bemutatásának, hogy a hazai közönség is megismerhesse a nyugati társadalmak sikeréhez, és a fejlett gazdaságok versenyképességéhez való hozzájárulásukat. 2013.03.11.