Köznevelés

Állampolgári nevelés Európában és Magyarországon

A politikai nevelés, az állampolgári ismeretek iskolai oktatása régóta bevett gyakorlatnak számít a nyugat-európai országokban, vagy az Egyesült Államokban is, Kelet-Közép-Európa országairól ugyanez viszont már nem mondható el. Miért kell foglalkozni az állampolgári nevelés minőségével és tartalmával? Milyen hatásokkal bír mindez egy társadalom kohéziójára, kultúrájára és fejlődésére? A Méltányosság tanulmánya az európai és a hazai politikai szocializációról.

Alternatív pedagógia

A NAT célkitűzése az önálló, kritikusan gondolkodó, ugyanakkor a tradíciókat tisztelő, társadalmi elvárásoknak megfelelő állampolgár "kinevelése". Ez azonban ellentmondás - megnéztük, mik lehetnek a magyar oktatási rendszer sikertelenségének mozgatórugói, és milyen alternatív módszerek segíthetnek ahhoz, hogy valóban kritikusan gondolkodó diákokat képezzünk. 2014.09.03.

A köznevelés koncepciója és törvényjavaslata

A második Orbán-kormány több területen tervez reformokat. Ezek közül az oktatás-nevelés – vagy ahogyan Hoffmann Rózsa által beterjesztett törvényjavaslat nevezi: köznevelés – területén végrehajtott intézkedések váltották ki talán a legegységesebb ellenállást az adott szakterületen dolgozók (pe-dagógusok, oktatási szakértők) ré-széről. Az elemzés a kérdés átfogó vizsgálatára vállalkozik. 2011.12.15.

Köznevelés vagy közoktatás

Az elemzés arra vállalkozik, hogy szembesítse a kormány oktatáspolitikai intézkedéseit a vállalt célokkal. „Félidőben” vagyunk, az oktatási rendszerben még sok a bizonytalan elem. A kormány egyszerre törekszik a kohézió növelésére és arra, hogy az oktatási rendszert a munkaerőpiac szolgálatába állítsa. Vajon sikerül-e? 2012.10.09.