közoktatás

Demokratikus értékválság az oktatásban

Amíg nem tudunk alternatív válaszokat megfogalmazni arra az alapkérdésre, hogy végtére is milyen szerepet szánunk az elkövetkező 50 évben a magyar oktatásnak, és nem vagyunk képesek – akár kiélezett – vitát folytatni arról, hogy a kitűzött célokat hogyan akarjuk elérni, addig csak egyetlen rövid mondattal lehet a politikai és szellemi elit teljesítményét jellemezni: Ülj le, egyes! 2014.07.23.

A kockás ingről

Voltaképp nem ellenfél egyetlen állami intézmény sem, feltéve ha az itt dolgozók eljutnak addig a felismerésig, hogy nem a hatalmat, hanem a társadalmi feladatot kell szolgálniuk, hogy nem a politikusokért vannak, hanem a betegekért meg a gyerekekért. Zsolt Péter reflexiója a 24.hu-n arra a vitára, mely a kockás ing kapcsán felmerült az elmúlt hetekben. 2016.02.27.

Alternatív pedagógia

A NAT célkitűzése az önálló, kritikusan gondolkodó, ugyanakkor a tradíciókat tisztelő, társadalmi elvárásoknak megfelelő állampolgár "kinevelése". Ez azonban ellentmondás - megnéztük, mik lehetnek a magyar oktatási rendszer sikertelenségének mozgatórugói, és milyen alternatív módszerek segíthetnek ahhoz, hogy valóban kritikusan gondolkodó diákokat képezzünk. 2014.09.03.

A köznevelés koncepciója és törvényjavaslata

A második Orbán-kormány több területen tervez reformokat. Ezek közül az oktatás-nevelés – vagy ahogyan Hoffmann Rózsa által beterjesztett törvényjavaslat nevezi: köznevelés – területén végrehajtott intézkedések váltották ki talán a legegységesebb ellenállást az adott szakterületen dolgozók (pe-dagógusok, oktatási szakértők) ré-széről. Az elemzés a kérdés átfogó vizsgálatára vállalkozik. 2011.12.15.

Köznevelés vagy közoktatás

Az elemzés arra vállalkozik, hogy szembesítse a kormány oktatáspolitikai intézkedéseit a vállalt célokkal. „Félidőben” vagyunk, az oktatási rendszerben még sok a bizonytalan elem. A kormány egyszerre törekszik a kohézió növelésére és arra, hogy az oktatási rendszert a munkaerőpiac szolgálatába állítsa. Vajon sikerül-e? 2012.10.09.