Az alkotmány arca


2011. 08. 22.

Ez a könyv az európai jogállamok alkotmányozásainak tapasztalatait összegezve nyolc fejezetben foglalja össze a Méltányosság Politikaelemző Központ elemzőinek véleményét az alkotmányozás és a preambulum műfajáról. A kötetet nyitó és záró tanulmány a magyar alkotmányozás sajátosságait, az utóbbit megelőző összefoglaló pedig a Méltányosság Politikaelemző Központ úgynevezett preambulum-projektjének tanulságait foglalja csokorba. A további tanulmányok a preambulum-írás történeti és teoretikus magyarázatát adják, illetve a preambulumok egy-egy jelentős tematizált tárgykörébe nyújtanak betekintést. Külön elemzés szól a preambulumok alkotmánytani helyéről, normativitásáról és szakrális elemeiről, az előbeszédeknek a szimbólumokhoz és értékekhez, valamint a nemzeti múlthoz való viszonyáról, továbbá az európai preambulumok jellegzetességeiről.

Könyvbemutató

2011. április 28-án, csütörtökön 18 órakor a Károly körúti Alexandra könyvesházban került sor „Az alkotmány arca” című kötet bemutatójára. A rendezvényen Csizmadia Ervin, Szentpéteri Nagy Richard, Antal Attila és Paár Ádám mutatták be az Központ negyedik kötetét, amely az alkotmányozásról, és a preambulum műfajáról szól.

Csizmadia Ervin felhívta a figyelmet arra, hogy eredetileg minden politikai erő egyetértett az átmenetiség lezárásában, egy új alkotmány megalkotásában. Úgy vélte, hogy az új alkotmány nem képes áthidalni a politikai megosztottságot, mert ehhez egységes politikai közegre lenne szükség, és ennek hiányában fennáll a veszélye annak, hogy az ország visszakanyarodik a közjogi küzdelmek időszakához.

Antal Attila a preambulum szerkezetét elemezte, és rámutatott arra, hogy a jelenlegi alaptörvény kiindulópontja egy szerethető alkotmány koncepciója volt. Azonban a „Nemzeti hitvallás” szubjektív elemei alááshatják az eredetileg kitűzött célokat.

Szentpéteri Nagy Richard kifejtette, hogy az Méltányosság Politikaelemző Központ az elmúlt években számos ponton bírálta a most még hatályos alkotmányt, azonban az új alkotmány ezeken pontokon nem nyújt megnyugtató megoldást. Több példát említett az alkotmánytörténetből arra, hogy milyen tényezők játszhatnak szerepet egy alkotmányos rend megszilárdulásában.