Filozófia

Méltányosság Poltikaelemző Központ

A Méltányosság Politikaelemző Központ olyan agytröszt, amely a magyar politikát történelmi és nemzetközi kontextusban elemzi.

Szemlélete történeti, amennyiben fontosnak tartja, hogy az 1990 utáni politikai fejlődés eredményeit, kudarcait történeti összefüggésekben is mérlegre tegye, és felhívja a figyelmet a történeti múlt és a jelen közötti esetleges összefüggésekre. És szemlélete nemzetközi is, amennyiben fontosnak tartja a mai hazai történések tágasabb horizontról való megítélését.

A Központ pártok vagy kormányzatok iránt nem elkötelezett, ellenben elemzéseiben törekszik a különféle politikai értékek integrálására. Ezért valamennyi modern és mérsékelt ideológia iránt nyitott és azok közül nem kíván egyet kiválasztani és azt zászlajára tűzni. A cég munkatársai a liberális, a konzervatív, a szociáldemokrata, a zöld és egyéb értékekre is nyitottak, éppen ezért megnyilatkozásai nem csak egy értékrendszert tükröznek.

Az intézet elismeri a liberális demokráciát, ugyanakkor nem mond le arról, hogy a liberális demokráciák létrejöttét és működését is történeti és nemzetközi összehasonlításnak vesse alá, és ennek alapján különbséget tegyen a demokráciák különböző variánsai között. Ebből a megfontolásból kiindulva figyelemmel kíséri a nem liberális demokráciák működését és értékeli az azokból nyerhető tanulságokat.

A Méltányosság törekszik arra is, hogy feltárja a mai korszak nagy ellentmondásait. Ezek sorában kitüntetett figyelmet szentel az úgynevezett föderalizmus-szuverenizmus vitának, valamint annak, hogy milyen okok állnak a liberális demokrácia két alkotóelemének (liberalizmus és demokrácia) meggyengülő kapcsolata mögött. Mivel meggyőződése az, hogy a demokráciához a demokrácia iránt elkötelezett állampolgárok is kellenek, nagy teret szentel a demokratikus állampolgári nevelés és az ennek hatására kialakuló társadalmi kohézió kutatására.

A cég filozófiájában és működésében kizárja minden szélsőséges eszmével való érintkezést, ellenben a mérsékelt nézetek közötti vitát elengedhetetlennek tartja, és az ilyen vitákban elkötelezetten részt vesz.