Egy éves a Párfinanszírozási Staféta


2008. 05. 13.

A Staféta sajátos időpillanatban született, akkor, amikor a parlamenti pártok a nyilvánosság előtt bejelentették: a háttérben folyó szakértői tárgyalások eredményre vezettek, s közel kerültek ennek a régóta húzódó és megoldatlan kérdésnek a rendezéséhez. A megállapodáshoz valóban kitűnő szakértői anyag állt rendelkezésre, amelyet az Eötvös Károly Intézet bázisán dolgoztak ki.

A Méltányosság Politikaelemző Központ azonban úgy gondolta, hogy bár a szolid optimizmus indokolt, az ügy melletti határozott és folyamatos kiállás éppen akkor szükséges, amikor látszólag már megvan a megoldás. Hiszen számtalan példát idézhetnénk a hazai politikából, amikor a felek – bár közel jártak a megoldáshoz – egyszer csak asztalt bontottak, és a mindenki által remélt megállapodás elmaradt.

Az MPK tehát azért indította az akciót, mert biztosra vette, hogy a pártfinanszírozás ügyét a gyakran változó pártpolitikai akarat önmagában nem tudja sikerre vinni; a sikerhez szükség van a társadalmi szervezetek, műhelyek, szakértői csoportok folyamatos kontrolljára és nyomására is. Az egy évvel ezelőtti nyilatkozatban a következő szerepel: „A négy szervezet megerősíti, hogy mindaddig fő szervezője marad a témának s az akciónak, amíg a probléma végleges, törvényes és a parlamentáris demokrácia normális működését segítő megoldása nem jön létre. Kérjük a magyar társadalomnak politikára figyelő részét, hogy intézményszerűen, szervezett formában, a négy szervezet bármelyikénél jelentkezve vegye át a Stafétát, és segítse révbe érni a pártfinanszírozás ügyét”.

2007 májusa után – az óvatos optimizmusra rácáfolva és az MPK aggodalmait igazolva – a pártfinanszírozási reform ügye (függetlenül attól, hogy a politikai erők érdekeltségüket hangoztatták), nem haladt előre, és most korántsem lehetünk olyan optimisták, mint korábban. Bár ez ügyben az elmúlt hetekben az Alkotmánybíróság is elmarasztalta a pártokat, egyenesen alkotmányellenes állapotokat konstatálva, az AB nyilatkozata óta eltelt időszakban sem látjuk jeleit annak, hogy rövid távon bárki számára is fontos volna az alkotmányellenes helyzet megszüntetése.

Ilyen körülmények között – az egy éves jubileum alkalmával is élve – megerősítjük a Pártfinanszírozási Staféta aktualitását! Az MPK először is szeretne köszönetet mondani, hogy a Stafétát az elmúlt évben több szervezet átvette, és életben tartotta. Először is a Political Capital-nek, amely tavaly nyáron számos akciót szervezett az ügy érdekében. Azután a Nézőpont Intézetnek, amely a PC-től kapta meg a Stafétát, s amely pillanatnyilag a Freedom House-szal és a Transparency International-lel kiegészülve kampányol a pártfinanszírozási reform mielőbbi megvalósítása mellett. Ezek fontos lépések, ám a reform sikeréhez e szervezeteken kívül mások csatlakozására és kiállására is szükség lesz.

A Méltányosság Politikaelemző Központ felhívja a közvélemény figyelmét, hogy a pártfinanszírozás témája egyike azoknak a nagy ügyeknek, amelyek körül konszenzust lehet teremteni. Az egy évvel ezelőtti javaslatok – mint arra az egyik alapító szervezet, a Védegylet is rámutatott – ma is aktuálisak. A Staféta folytatódik. Egészen addig, amíg a rendezés meg nem történik.