2008

Tag

1929-33 és 2008

A politikusoktól persze pragmatikus cselekvést várunk el, de belegondoltunk-e már abba, hogy nem az vezet-e sokszor a válságokhoz, hogy a politikusok túlzottan is pragmatikusan cselekszenek, és egyszer csakugyan betelik – hogy egy képzavarral éljek – a pragmatikus cselekvések pohara. Elemzésünk a múlt és jelen párhuzamairól.

Tovább

Rendezvény a Terror Házában

A mai Magyarországon még mindig igen nagy gyanakvás övezi azokat a kezdeményezéseket, amelyeken – úgymond – nem egy táborba tartozók jönnek össze. Észrevételeink egy rendezvény kapcsán.

Tovább

Nyugodt tónus

2008. december 9-én, a Nyugati téri Alexandra Könyvesházban élénk érdeklődés kísérte az MPK könyvbemutatóját, melynek fókuszában a magyar belpolitika paradigmái álltak.

Tovább

Az ellenzék mozgásiránya

A legújabb politikus-népszerűségi listát figyelve arra az érdekes összefüggésre figyelhetünk fel, hogy Orbán Viktor megelőzte Szili Katalint és Sólyom Lászlót, azaz: emberemlékezet óta vezető pártpolitikus áll a népszerűségi lista élén. Az okokról elemzésünkben olvashatnak.

Tovább

Egy valódi reform

Egy atomizált társadalomtól sem öntevékenység, sem szolidaritás nem várható el, nem is beszélve a versenyképességről. Egy majdani nagykoalíció feladata tehát nem lehetne más, mint a kohéziós reform előkészítése. Csizmadia Ervin nyilatkozott a HírExtrának.

Tovább

Tüntetés válság idején

A közalkalmazottak a világgazdasági válság nyomán bejelentett megszorító intézkedések ellen tüntettek. Követeléseik a szakszervezetek szemszögéből érthetők, ám a jelenlegi gazdasági helyzetben semmiképp sem nevezhetőek időszerűnek. Lakatos Júlia nyilatkozott az Északnak.

Tovább

Egy miniszterelnöki interjú

Amikor „szokatlan” kérdezési technikáról és riporteri attitűdről beszélünk, akkor arra gondolunk, hogy a riporter (Apáthy-Tóth Kata) Magyarországon szokatlan bátorsággal és elszántsággal faggatta a miniszterelnököt, aki – nyilván ennek hatására is – eléggé elbizonytalanodott, és jóval a szokott formája alatt teljesített. Meglátásaink az ominózús interjú kapcsán.

Tovább

Régi recept új időben?

A magyar gazdaságpolitika a kormányzati ciklusokon átívelő jelleggel háromszor esett már a túlzott egyensúlyközpontúság hibájába, melyért – térségi versenytársainkhoz viszonyítva – számottevő növekedési és beruházási deficittel, magas kamatszinttel, valamint a belső kereslet szűkülésével volt kénytelen fizetni: a ’90-es évek első felében, Orbán kormányzati ciklusának elején és a második Gyurcsány-kabinet időszakában. Elemzésünk a legújabb gazdasági válság hazai hatásairól.

Tovább

Felmelegített reformretorika

Novák Zoltán kifejtette a Hírextrának: az a baj, hogy nincsenek kézzelfogható jelei annak, hogy a kormányzat ismét fel akarná venni azt a reformfonalat, amit az év elején elejtett.

Tovább

Elfogadott sarokszámok

A Méltányosság mérése szerint a nyár vége óta folyamatosan csökkent annak az esélye, hogy ne legyen 2009-es büdzsé. A legutóbbi állás szerint csupán két ellenzéki távolmaradóra lenne szükség az igenek győzelméhez. A helyzetről Novák Zoltán nyilatkozott a Figyelőnek.

Tovább

Mítoszok és kockázatok

A válságkezelésére vonatkozó megoldási javaslatok kapcsán körvonalazódó ellentét sokkal mélyebb gyökerű annál, hogy pusztán rövidtávú aktuálpolitikai megfontolásokra vezethetnénk vissza.  Voltaképpen a növekedésösztönzés és az egyensúlyközpontúság híveinek több mint másfél évtizedes vitájának újabb fejezete körvonalazódik a válság kapcsán, melyben az érvek és ellenérvek a szokásos mintázatot követik. Elemzésünk az aktuális helyzetről és történelmi tapasztalatokról.

Tovább

A felzárkózás feltétele

A válságnak csak az elején vagyunk, a magyar társadalom egy jelentős része el sem tudja képzelni mihez és hogyan tudna ő alkalmazkodni. Az MSZP önmagában nem tudja megoldani a helyzetet. Ha új fejezetet akarunk nyitni Magyarországon, abban minden mérvadó pártnak benne kell lennie. Utoljára a rendszerváltás idején volt komoly intézményes átrendeződés, nagy szükség volna változtatásra. A nagykoalíció ilyen új intézményes eljárást is jelentene. Interjú Csizmadia Ervinnel.

Tovább

Kormányzati kommunikáció és beavatás

Magyarországon úgy alakultak a történelmi körülmények, hogy mindig is szükség volt egy rendszert (olykor válságot) menedzselő nagy kormánypártra. Ezt nem nagyon lehetett leváltani, viszont megújulni sem nagyon tudott. Meglátásaink az aktuális hazai helyzetről.

Tovább

Politikai vezetés – válsághelyzetben

Igazából az érdekel, hogy vajon hogyan változtat egy válság a politikai vezetés természetén. S hogyan lehetséges, hogy Gyurcsány Ferenc ezúttal újabb szerepekben: válságkezelőként és egységteremtőként bukkan fel?  Hogyan sikerülhet mindez Magyarország 1990 óta immáron leghosszabb ideig hivatalban lévő miniszterelnökének, akit sokan és sokszor temettek már, illetve akinek politikai bukását általában biztosra veszik, csak idejét gondolják még jócskán kitolhatónak.

Tovább

Retorikai fordulat

Az a legnagyobb baj, hogy nem tudjuk, hogy mit akar a Fidesz valójában. Akarnak-e egyáltalán reformokat. Ha igen, akkor pedig milyen területeken, és milyen módon. Novák Zoltán nyilatkozott a Hírextrának.

Tovább

A történelem pártjai

Más pártok, más szellemi erőterek, más hatalomközpontok fejlődtek ki a korábbi jelentéktelenségből, az utolsókból elsők, a törpékből nagyok, majd óriások lettek, az MSZP és a Fidesz eluralta a politikai mező két oldalát, és az egykori rendszerváltó nagypártok immár legfeljebb csak szövetségesként asszisztálhattak az időközben az ő politikai oldalukra tévedt új nagyok mellett. Elemzésünk az okokról.

Tovább

Kormányzás és mérés

Egy kormányzat megítélésekor nehezen érvényesíthetők szakszerű, objektív szempontok. A választói döntésben sokszor szubjektív szempontok dominálnak. Egyre sürgetőbb kérdés azonban annak megválaszolása, hogy amennyiben a demokráciában a választói akarat szubjektíven nyilvánul meg, van-e értelme egyáltalán a kormányzati tevékenységben objektív támpontokat keresni, azaz: lehet-e mérni egy kormányzat teljesítményét. Csizmadia Ervin írása.
Tovább

Primer felelősség

A magyar politikai osztály primer felelőssége felkészíteni a társadalmat a globális gazdasági válságban való viselkedésre. Csizmadia Ervin a Nap-kelte c. műsorban fejtette ki véleményét.

Tovább

Az MDF elnökválasztása

A hazai politikai életben példátlan üggyé dagadt az ún. MDF-lehallgatási botrány. Mégis csak az MDF elnökválasztási kampánya zajlott itt, ha ez az időzítetten nyilvánosságra hozott CD árnyékában immáron érdektelen epizódnak is tűnik. Az alábbi elemzés indulatok és stigmák nélkül próbál vizsgálódni.

Tovább

Nagykoalíciós törekvések

A nemzeti csúcstalálkozót burkolt nagykoalíciós törekvésnek tartja a miniszterelnök részéről Csizmadia Ervin. Az MPK igazgatója a Nap-keltében azt is elmondta, hogy a jelenlegi politikai körülmények között azonban még nincs realitása a nagykoalíciónak.

Tovább

Nemzeti csúcs és a kormányzás reformja

Miközben a kormány és a miniszterelnök az elmúlt napokban igyekezett gyors, rugalmas és „kreatív” lenni, felmerülhet a kérdés: vajon képes lesz-e úrrá lenni a halmozódó problémákon? Vagy ellenkezőleg: a válság lesz Gyurcsány Ferenc számára az origo, ahonnét elrugaszkodva felülírhatja mindazt, ami az elmúlt két és fél évben történt?

Tovább

Megújítatlan hagyományok

„Nálunk az a probléma, hogy minden hagyományt továbbviszünk, de semelyiket nem tudjuk megújítani, ezért az ezek körüli konfliktusok nem visznek előre, rosszak, és nem látom a készséget arra, hogy erre az érintettek rájöjjenek.” – Interjú Csizmadia Ervinnel.

Tovább

Opciók

Aki az MSZP-frakcióból leváltaná Gyurcsányt, az pontosan tudja, hogy most egy nem szavazattal megteheti, míg legközelebb csak a jövő évi Európa Parlamenti választásokkor lesz erre mód. Novák Zoltán nyilatkozott a Figyelőnek.

Tovább

Megegyezés – de kivel?

A kulcskérdés: van-e elegendő erkölcsi hitele Gyurcsány Ferencnek átfogó céljai megvalósításához? A kormányfő dolgozata – fenntartva az Őszöd óta tartó vonalat – nem néz szembe a morális deficittel. Elemzésünk a HVG hasábjain.

Tovább

Az osztrák titok

A hazai könyvkiadás nem kényeztet el bennünket vezető nyugati politikusok memoárjaival, a róluk szóló életrajzokkal vagy éppen a mellettük dolgozó tanácsadók visszaemlékezéseivel. Csizmadia Ervin gondolatai Paul Lendvai Ausztria-könyve kapcsán az Élet és Irodalomban.

Tovább

A média elfogulatlansága

Magyarországon több mint egy évtizeden keresztül a jobboldal kifogásolta a baloldali médiafölényt, s ez az egyoldalú beállítás – ma már látható – komoly károkat okozott a jobboldal számára. Mégis: téves a politikai kudarcokért az erősnek mondott médiabefolyást felelőssé tenni. Hogy miért? Kiderül az elemzésünkből.

Tovább

Jogértelmezés, önértelmezés, megosztottság

Régi liberális követelmény, hogy a kormányzatnak alárendeltjei irányában nem csupán a mindennapi állampolgári szükségletek kielégítésére irányuló kötelezettségei vannak, hanem a hatályos jogok értelmezésére irányuló kötelességei is. Gondolatok a mindenkori magyar kormányok alkotmányértelmezési gyakorlatáról.

Tovább

A törvényhozás ciklikussága

Hazánkban az országgyűlés gyakorlatilag feloszlathatatlan. Hogy miért alakult ez így és vajon milyen a nemzetközi gyakorlat, arról elemzésünkben olvashatnak.

Tovább