Az emberiség és Magyarország COVID-19 járvánnyal kapcsolatos szerencséje


Szabó Zsolt – Zsolt Péter 2021. 02. 12.

Statisztikai elemzési munkával helyezzük el Magyarország pandémiában nyújtott eddigi teljesítményét, és állapítjuk majd meg, hogy mely országokban beszélhetünk arról, hogy a vírus elszabadult. Meg tudjuk mondani, hogy nálunk az intézkedéseket időben hozta-e meg a kormány.
A COVID-19 járvány kitörésétől és dokumentálásától 2021 január végéig vizsgáltuk meg azokat az adatokat, melyeket az egyes országok a nyilvánosság rendelkezésére bocsátottak. Forrásainkat itt, itt és itt találtuk. Különösképp arra voltunk kíváncsiak, hogy Magyarország miképp teljesít ebben az összehasonlításban. Természetesen ezen adatok mind összehasonlíthatósága, mind validitása megkérdőjelezhető, ezekre néhány esetben utalunk is, ám kénytelenek vagyunk ezekkel dolgozni. A lakosságszám, az átlagéletkor és a (IMF becslés szerinti 2020-as) GDP/fő adatokat megbízhatóknak tekinthetjük, míg a járvánnyal kapcsolatosakat sajnos kevésbé. 40 országot tekintünk át, és elemzésünk nóvuma abban rejlik, hogy egyes adatokból aránypárokat készítünk, melyek kimeríthetetlen spekulációra adnak lehetőséget.

A kiválasztott 40 országra az összegyűjtött adatokat és a belőle számolt mutatókat az 1. Táblázat tartalmazza.

OrszágCovid halottCovid fertőzötttesztszámlakosságszámátlag életkorGDP/fő (USD)teszt / lakosságfertőzött / tesztfertőzött / lakoshalott / fertőzötthalott / lakos
Ausztrália90928 79412 546 24224 990 00037,951 88550%0,2%0,12%3,16%0,00%
Ausztria7 607410 2304 226 9838 859 00043,548 63448%9,7%4,63%1,85%0,09%
Belgium20 982702 4377 986 39511 460 00041,943 81470%8,8%6,13%2,99%0,18%
Bolivia10 226210 726525 76211 350 00025,63 3225%40,1%1,86%4,85%0,09%
Brazilia221 6769 060 78628 073 104209 500 00033,56 45013%32,3%4,32%2,45%0,11%
Bulgária8 973217 5741 387 7447 000 00044,69 82620%15,7%3,11%4,12%0,13%
Csehország15 944964 6606 041 42010 690 00043,222 62757%16,0%9,02%1,65%0,15%
Dél-Afrika43 1051 437 7987 888 76457 780 00027,64 73614%18,2%2,49%3,00%0,07%
Dél-Korea1 39977 3955 606 74851 640 00043,730 64411%1,4%0,15%1,81%0,00%
Egyesült Kir.103 1263 743 73469 371 32766 650 00040,539 229104%5,4%5,62%2,75%0,15%
Egyiptom9 169164 282951 49198 423 00024,63 5611%17,3%0,17%5,58%0,01%
Franciaorsz.74 8003 130 62944 047 60766 990 00042,339 25766%7,1%4,67%2,39%0,11%
Görögorsz.5 742154 7964 378 02511 123 00045,618 16839%3,5%1,39%3,71%0,05%
Hollandia13 816966 2527 020 44117 280 00043,351 29041%13,8%5,59%1,43%0,08%
India154 04710 720 972190 185 5851 353 000 00028,41 87714%5,6%0,79%1,44%0,01%
Írország3 167193 6452 978 1064 904 00038,279 66961%6,5%3,95%1,64%0,06%
Izland296 001504 980364 13437,557 189139%1,2%1,65%0,48%0,01%
Izrael4 696663 24810 404 0909 197 59030,541 560113%6,4%7,21%0,71%0,05%
Japán5 452379 5166 654 035126 500 00048,439 0485%5,7%0,30%1,44%0,00%
Kenya1 753100 4221 106 31851 390 00020,12 0752%9,1%0,20%1,75%0,00%
Kína4 63689 326154 850 4961 393 000 00038,410 83911%0,1%0,01%5,19%0,00%
Kolumbia52 9132 067 5759 605 09349 650 00031,35 20719%21,5%4,16%2,56%0,11%
Lengyelorsz.36 7801 502 8108 595 65837 970 00041,715 30423%17,5%3,96%2,45%0,10%
Magyarorsz.12 374364 9093 156 8169 770 00043,315 37332%11,6%3,73%3,39%0,13%
Marokkó8 224469 1395 161 34036 029 00029,53 12114%9,1%1,30%1,75%0,02%
Mexico155 1451 825 5194 470 839126 200 00029,28 0694%40,8%1,45%8,50%0,12%
Németorsz.56 2192 194 54538 111 84383 020 00045,745 46646%5,8%2,64%2,56%0,07%
Norvégia55762 2763 319 9705 385 00039,867 98962%1,9%1,16%0,89%0,01%
Olaszország87 3812 515 50731 859 69160 360 00047,330 65753%7,9%4,17%3,47%0,14%
Oroszország72 1853 813 048100 081 357144 500 00039,69 97269%3,8%2,64%1,89%0,05%
Panama5 196316 8081 585 0394 177 00029,714 09038%20,0%7,58%1,64%0,12%
Peru40 4841 119 6855 980 17531 990 00031,05 84519%18,7%3,50%3,62%0,13%
Románia18 105721 5135 475 06619 410 00043,212 81328%13,2%3,72%2,51%0,09%
Spanyolorsz.57 2912 670 10232 147 38846 940 00044,926 83268%8,3%5,69%2,15%0,12%
Svédország11 520564 5574 962 13110 230 00041,150 33949%11,4%5,52%2,04%0,11%
Szlovákia4 411243 4271 745 9485 464 00041,218 66932%13,9%4,46%1,81%0,08%
Törökország25 6052 457 11828 196 97682 000 00031,57 71534%8,7%3,00%1,04%0,03%
Új-Zéland252 3051 483 4874 886 00038,038 67530%0,2%0,05%1,08%0,00%
Ukrajna22 4791 211 5935 957 14741 980 00041,23 42514%20,3%2,89%1,86%0,05%
USA437 74326 027 106302 831 025328 200 00038,363 05192%8,6%7,93%1,68%0,13%

1. Táblázat

A járvány kezelésének eredménye

A járvány kezelésének eredményét a fertőzöttek számának és a fertőzésben elhunytak összlakossági arányában, valamint az ezekből eredő COVID-halott/fertőzött hányadosban lehet mérni (mely utóbbi a járvány súlyosságát, illetve az egészségügyi rendszer eredménytelenségét mutatja). Azonban a fertőzöttek száma a tesztek számától és megbízhatóságától függ, míg a COVID-halott minősítést sem egyformán dokumentálták az egyes országok.
Az összes halottak számának a korábbiakhoz képest való változása – függetlenül a halál okától – mutathatna olyan képet, melyet egész biztos a Covid fertőzés számlájára írhatnánk. Az elmúlt 5 év átlagához képest a 2020-ban bekövetkező elhalálozás száma a legtöbb országban nem haladta meg a 20%-ot. Kiugró kivétel Bolívia 56%-kal és Peru 73%-kal. Még viszonylag magas a halálozás növekedése Spanyolország és Belgium esetén, ahol ez 18%, ill. 16%, szemben hazánkkal, ahol csak 8%. Van, ahol csökkent (pl. Új-Zélandban –6%, lásd itt.)
Belgium esetében lakosságarányosan 0,18%-a COVID-halott. Magyarország 0,13%-al áll, ami alig kevesebb, mint az olasz 0,14%. Svédországban 0,11%, Spanyolországban 0,12%. Az USÁ-val állunk azonos szinten. Még a lakosság 0,1%-át elérő halálozás is soknak volna tekinthető. Ilyen például Lengyelország.
A járványintézkedések sokfélesége miatt, ha volnának róla adataink akkor is nehezen volnának összehasonlíthatók. A COVID tesztek lakosságaránya már sokkal többet árul el a számunkra. E tekintetben teljesen érthetetlen volt a magyar érvelés, mely szerint azért nem érdemes tesztelni, mert attól nem gyógyul meg senki. Nyilván, amelyik ország nem tesztelt, az logisztikai és/vagy egyéb forráshiánnyal küzdött és esetleg ezt igyekezett kommunikációs eszközökkel eltitkolni. Valójában a tesztelés aránya, mint később látni fogjuk, nagyon fontos információt nyújt. Tesztelés nélkül nem lehetséges a detektált fertőzöttek kontaktjait sem felkutatni, akik akár tünetmentesen szintén fertőzhetnek.
Egy országban elérhető ingyenes tesztek lakosságarányos száma kifejezi azt is, hogy mennyire fontos az emberélet a hatalom számára. Egyéb előnye a tesztelésnek, hogy negatív eredménye esetén az utazási korlátozások alól is adhat felmentést, így biztonságosabbá teheti a családlátogatást. A táblázatban azonban az összes tesztelés adatait látjuk, függetlenül attól, hogy azt ki finanszírozta. (Akad olyan ország, például Izrael, ahol a tesztelés 100%-nál nagyobb a teszt/lakosság arányban, ami azt jelenti, hogy többen többször is tesztelve voltak. Összevetve ezt azzal, hogy Izraelben ma már az átoltottságban is elől járnak alighanem jelzi, hogy hol küzdenek igazán az állampolgárok és a kormányok a vírussal szemben a legaktívabban.

A GDP/fő és az átlagéletkor

Azért lehet érdekes a címben megadott adat, mert mind az átlagélekor, mind a GDP várhatóan erősen befolyásolhatja a tesztelés szükségességének felismerését és annak lehetőségeit. A mintában levő 40 ország esetén a GDP/fő és a teszt/lakosság között a korreláció viszonylag erős 66%-os, azaz minél inkább gazdagabb az ország annál inkább sejthető, hogy többet tesztelt, míg az átlagéletkor és a teszt/lakosság között csak 30% a korreláció, ami elég gyenge, de mégiscsak pozitív.
Az országok gazdagsága együtt jár azzal, hogy több az idős ember, amint azt a GDP/fő és az átlagéletkor korrelációja 46%-a mutatja, a magasabb GDP és a magasabb átlagéletkor pedig a több tesztelést vonja maga után. A részletesebb vizsgálathoz úgy rendeztük az országokat a 2.Táblázatban, hogy először tüntettük fel a magasabb egyfőre eső GDP országokat.

GDP alapján rendezett táblázat

Országátlag életkorGDP / fő (USD $)teszt / lakosságfertőzött / tesztfertőzött / lakoshalott / fertőzötthalott / lakos
Írország38,279 66961%6,5%3,95%1,64%0,06%
Norvégia39,867 98962%1,9%1,16%0,89%0,01%
USA38,363 05192%8,6%7,93%1,68%0,13%
Izland37,557 189139%1,2%1,65%0,48%0,01%
Ausztrália37,951 88550%0,2%0,12%3,16%0,00%
Hollandia43,351 29041%13,8%5,59%1,43%0,08%
Svédország41,150 33949%11,4%5,52%2,04%0,11%
Ausztria43,548 63448%9,7%4,63%1,85%0,09%
Németország45,745 46646%5,8%2,64%2,56%0,07%
Belgium41,943 81470%8,8%6,13%2,99%0,18%
Izrael30,541 560113%6,4%7,21%0,71%0,05%
Franciaország42,339 25766%7,1%4,67%2,39%0,11%
Egyesült Királyság40,539 229104%5,4%5,62%2,75%0,15%
Japán48,439 0485%5,7%0,30%1,44%0,00%
Új-Zéland38,038 67530%0,2%0,05%1,08%0,00%
Olaszország47,330 65753%7,9%4,17%3,47%0,14%
Dél-Korea43,730 64411%1,4%0,15%1,81%0,00%
Spanyolország44,926 83268%8,3%5,69%2,15%0,12%
Csehország43,222 62757%16,0%9,02%1,65%0,15%
Szlovákia41,218 66932%13,9%4,46%1,81%0,08%
Görögország45,618 16839%3,5%1,39%3,71%0,05%
Magyarország43,315 37332%11,6%3,73%3,39%0,13%
Lengyelország41,715 30423%17,5%3,96%2,45%0,10%
Panama29,714 09038%20,0%7,58%1,64%0,12%
Románia43,212 81328%13,2%3,72%2,51%0,09%
Kína38,410 83911%0,1%0,01%5,19%0,00%
Oroszország39,69 97269%3,8%2,64%1,89%0,05%
Bulgária44,69 82620%15,7%3,11%4,12%0,13%
Mexico29,28 0694%40,8%1,45%8,50%0,12%
Törökország31,57 71534%8,7%3,00%1,04%0,03%
Brazilia33,56 45013%32,3%4,32%2,45%0,11%
Peru31,05 84519%18,7%3,50%3,62%0,13%
Kolumbia31,35 20719%21,5%4,16%2,56%0,11%
Dél-Afrika27,64 73614%18,2%2,49%3,00%0,07%
Egyiptom24,63 5611%17,3%0,17%5,58%0,01%
Ukrajna41,23 42514%20,3%2,89%1,86%0,05%
Bolivia25,63 3225%40,1%1,86%4,85%0,09%
Marokkó29,53 12114%9,1%1,30%1,75%0,02%
Kenya20,12 0752%9,1%0,20%1,75%0,00%
India28,41 87714%5,6%0,79%1,44%0,01%

2. Táblázat

Minden oszlop mezői érték szerint színezve. Az erősebb zölddel azokat, amelyekben a járvány szempontjából előnyösebb értékek szerepelnek, halvánnyal, ha kevésbé, fehér a középérték körül, erősebb pirossal pedig azokat, amelyek a járvány szempontjából hátrányosabbak, és halványabbal, ha kevésbé.

A fenti színezéssel könnyen áttekinthetők az értékek nagyságrendjei, és a rendezés szerint a többi oszlop tendenciája, ami az oszlopok közti összehasonlítást, korrelációjuk szemléltetését is lehetővé teszi. Látható, hogy a teszt/lakosság oszlop fentről lefelé zöldből pirosra vált, bár az árnyalatokban van eltérés, míg színben eltérés a GDP/fő oszlophoz képest csak Japán, Dél-Korea és Oroszország esetén van. (A szóban forgó országokat szürke háttérrel jelöltük.) Japán és Dél-Korea esetén érthetően azért kisebb a lakosságarányos tesztszám, mert a fertőzési (pozitív tesztek aránya), valamint halálozási arány is alacsony. És fordítva, ahová nagyon lecsapott a Covid, ott hamarosan megkezdődik a társadalom valamilyen erősebb védekezési reakciója (ld. Izrael, Anglia).
Azt, hogy Oroszországban miért volt a gazdasági erejéhez képest sokkal több tesztelés, (arányaiban kicsit több is, mint Spanyolországban vagy Franciaországban), az mindenképp érdekes. Nem illik az általános trendbe, sem abba a sztereotípiába, hogy Oroszországban az emberélet kevésbé értékes, mint mondjuk az USÁ-ban. Ahogy csökken a GDP, úgy romlik a COVID-helyzet (pirosodik be táblázatunkban) a legtöbb ország teszt/lakosság oszlopának értékei. Az például egyre valószínűbb, – ha a fertőzött/teszt oszlopot nézzük –, hogy akit tesztelnek az már fertőzött is. Ebbe a tendenciába Magyarország teljesen beleillik. Kína, Oroszország és India azonban kiugrik.

A kívánatos tesztelés száma

A fertőzők keresésének, a kontaktkutatásnak a logikája azt kívánja, hogy addig kell növelni a tesztek számát, míg a talált pozitív esetek aránya lecsökken. A WHO ajánlása szerint addig kell tesztelni, míg ez 10% alá nem csökken. Ha ez nem könnyen érhető el, akkor a fertőzöttek célszerű elkülönítésével már nem lehet a járványt fékezni, és ebben az eseteben már csak kevésbé célzott korlátozásokkal lehet próbálkozni, mert egyébként elszabadul a vírus. Így a tesztarányra (teszt/lakosság) a tapasztalt pozitív esetek aránya (fertőzött/teszt) hatással van. Ezért érdemes a táblázatunkat a fertőzött/teszt oszlopában szereplő értékek szerint rendezni, ahogy azt a 3. Táblázat mutatja.
A mintában levő 40 ország esetén a teszt/lakosság és a fertőzött/teszt közötti korreláció –45%, ami szemléletesen úgy jelentkezik, hogy a teszt/lakosság oszlopban is felül van több zöld árnyalatú mező. Az ettől való kivétel Kína, Dél-Korea és Japán esetén érthető az alacsony tesztelés, mert az alacsony pozitív esetek miatt hihető, hogy a fertőzöttek és a COVID-halottak aránya alacsony. A szintén kivételt jelentő India esetén kérdéses, hogy eleget tesztelt-e a célzott felderítéshez, hogy megfékezze a járványt, de a viszonylag alacsony átlagéletkor miatt kevésbé súlyosan érinti. Hasonlóan kérdéses Kenya és Marokkó, bár ha valóban kihozták a helyzetből a lehetséges maximumot, akkor annak az az oka, hogy az alacsony gazdasági teljesítmény ellenére is alacsony a lakosság átlagéletkora. (Fertőzött/teszt aránya csak 9,1% a pozitív.) A 10% feletti fertőzött/teszt arányt mérő országokból csak Egyiptom, Dél-Afrika és Ukrajna esetén alacsonyabb a halott/lakos mutató az átlagnál (ami 0,07%), de ez a 15% alatti tesztarány és ezek 17% feletti pozitivitása miatt vélhetően magasabb. Ugyanakkor Csehország 16,0%-os pozitív tesztaránya magas 57%-os tesztelés mellett azt mutatja, hogy a vírus elszabadult, ami 0,15%-os halott/lakos és a legmagasabb 9,02%-os fertőzött/lakos értékhez vezetett. Látható továbbá, hogy a magas fertőzött/lakos vagy halott/lakos értékek megnövelték a tesztarányt USA, Izrael, Belgium, sőt még az Egyesült Királyság esetén is.

Fertőzött/teszt alapján történő sorbarendezés

Országátlag életkorGDP / fő (USD $)teszt / lakosságfertőzött / tesztfertőzött / lakoshalott / fertőzötthalott / lakos
Kína38,410 83911%0,1%0,01%5,19%0,00%
Új-Zéland38,038 67530%0,2%0,05%1,08%0,00%
Ausztrália37,951 88550%0,2%0,12%3,16%0,00%
Izland37,557 189139%1,2%1,65%0,48%0,01%
Dél-Korea43,730 64411%1,4%0,15%1,81%0,00%
Norvégia39,867 98962%1,9%1,16%0,89%0,01%
Görögország45,618 16839%3,5%1,39%3,71%0,05%
Oroszország39,69 97269%3,8%2,64%1,89%0,05%
Egyesült Királyság40,539 229104%5,4%5,62%2,75%0,15%
India28,41 87714%5,6%0,79%1,44%0,01%
Japán48,439 0485%5,7%0,30%1,44%0,00%
Németország45,745 46646%5,8%2,64%2,56%0,07%
Izrael30,541 560113%6,4%7,21%0,71%0,05%
Írország38,279 66961%6,5%3,95%1,64%0,06%
Franciaország42,339 25766%7,1%4,67%2,39%0,11%
Olaszország47,330 65753%7,9%4,17%3,47%0,14%
Spanyolország44,926 83268%8,3%5,69%2,15%0,12%
USA38,363 05192%8,6%7,93%1,68%0,13%
Törökország31,57 71534%8,7%3,00%1,04%0,03%
Belgium41,943 81470%8,8%6,13%2,99%0,18%
Kenya20,12 0752%9,1%0,20%1,75%0,00%
Marokkó29,53 12114%9,1%1,30%1,75%0,02%
Ausztria43,548 63448%9,7%4,63%1,85%0,09%
Svédország41,150 33949%11,4%5,52%2,04%0,11%
Magyarország43,315 37332%11,6%3,73%3,39%0,13%
Románia43,212 81328%13,2%3,72%2,51%0,09%
Hollandia43,351 29041%13,8%5,59%1,43%0,08%
Szlovákia41,218 66932%13,9%4,46%1,81%0,08%
Bulgária44,69 82620%15,7%3,11%4,12%0,13%
Csehország43,222 62757%16,0%9,02%1,65%0,15%
Egyiptom24,63 5611%17,3%0,17%5,58%0,01%
Lengyelország41,715 30423%17,5%3,96%2,45%0,10%
Dél-Afrika27,64 73614%18,2%2,49%3,00%0,07%
Peru31,05 84519%18,7%3,50%3,62%0,13%
Panama29,714 09038%20,0%7,58%1,64%0,12%
Ukrajna41,23 42514%20,3%2,89%1,86%0,05%
Kolumbia31,35 20719%21,5%4,16%2,56%0,11%
Brazilia33,56 45013%32,3%4,32%2,45%0,11%
Bolivia25,63 3225%40,1%1,86%4,85%0,09%
Mexico29,28 0694%40,8%1,45%8,50%0,12%

3. Táblázat

A járvány kezelése eredményének megítélése szempontjából túlságosan bizonytalannak tűnnek azok az országok a 3. Táblázatban, amelyeknél a fertőzött/teszt érték 15%-nál nagyobb. Ezért húztunk egy vastag vonalat Szlovákia alatt, (ahol a legnagyobb a rés), hogy jelezzük, a vonal alatti COVID fertőzöttségi és halálozási arányok (a jobboldali 3 oszlop értékei) jóval nagyobbak is lehetnek az ott szereplő értékeknél. (A vastag vonal feletti értékek sem feltétlenül a tényleges fertőzöttségi, halálozási arányokat mutatják, de itt az a lényeg, hogy a vonal alattiakkal való összevetésre alkalmatlan, mert egészen másként jártak el.) A vastag vonal alattiak azok, akik – Csehország kivételével – indokolatlanul keveset teszteltek. A lakosság fertőzöttsége a vastag vonal felett több (piros) helyen meghaladja a különutas svéd 5,52%-ot (vastagon bekeretezve), míg a vastag vonal alatt – Csehország és Panama kivételével – mind kisebb, ami hihetetlen.
A járvány kezelésének összesített és legfőbb mutatója a halott/lakos oszlopban látható. Ez a megfertőzöttek felderítésének, kontaktkutatásnak, izolációjuknak, valamint a különböző korlátozásoknak és a megbetegedettek gyógyítási képességének az együttes eredményét fejezi ki, valamint azt, hogy mekkora a veszélyeztetett idősek aránya Ennek a vastag vonal feletti értékek átlaga 0,06%. A különutas Svédország esetén ez 0,11%. Ennél rosszabb eredményt produkált az összes piros árnyalatú ország, valamint az összes vastag vonal alatti (amelyeknél kisebb érték szerepel – vélhetően – azok is, csak nem mutatták ki).
A halott/fertőzött hányados arról informál, hogy az egészségügyi rendszer mennyire nem tudta a COVID-os betegeket meggyógyítani. Ez az érték a vastag vonal alatti Mexikónál a legmagasabb (8,50%), ami hihető az alacsony GDP/fő értéke miatt, hogy nem jól teljesít az egészségügy. A vastag vonal feletti értékek átlaga 2,11%, azaz átlagosan ekkora a megbetegedettek elhalálozási aránya. Még érthető, hogy Kína esetén 5,19% volt – lényegében csak a vírus megjelenésekor – a halott/fertőzött hányados. Olaszország egészségügyi rendszere (legalábbis Lombardiában) összeomlott, bár gazdasági ereje a jobbak között van. Magyarországon (fele akkora GDP/fő értékkel, mint Olaszország) az orvosok picit jobban teljesítettek, sőt Görögországnál is, mely bizony erősebb nálunk pénzügyileg.
Végezetül az 1. Ábrán mindennél világosabban látszik, hogy Magyarország hogyan teljesít. Minél magasabban helyezkedik el rajta egy ország, annál több a halottak száma az összlakossághoz viszonyítva és minél inkább jobboldalra tolódik, annál többet tesztelt. A legszerencsésebb ország kétségkívül Izland. Nem csak azért, mert nincsenek halottai, de azért is, mert az egészégügyi rendszere máig több embert többször is tesztelt.

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ábra

Befejezésként

Szokás említeni, hogy a demokráciák jellege is meghatározza a járvánnyal szembeni fellépés sikerességét, de ez több változótól függ. Egyes szabad és multikulturális társadalmak bepirosodnak, egyes autokratikus országok szintén, ám az olyan autokratikusak, ahol a központi hatalom erős (Oroszország, Kína), eddig sikerül kézben tartani a járványt. (Néhányan felvethetik persze, hogy hamisítják az adataikat, az autokráciák ismérve, hogy nem átláthatók.) A következő elemzések célul tűzhetik ki az államformák, az államformákon belüli elitek hozzáállása és a pandémia féken tartásának összefüggéseit.
Ahol a központi hatalmat erősnek gondolják, még ha a járványt komolyan is veszik – mint például Magyarország tekintetében -, még nem biztos, hogy sikeres lesz a védekezés. Elemzésünkben kimutattuk, hogyha csak egy kicsivel is, de hazánk abba a csoportba tartozik, ahol a járvány 2021. január végére elszabadult és már a kontkatkutatásokkal nem lehetne célt elérni. Valóban az egész ország részleges leállítására volt szükség. Magyarország belesimul a GDP helyzete és az ország elöregedésének statisztikájából kikövetkeztethető helyzetbe is.
Egyes liberális demokráciák, liberális politikai vezetéssel, melyek ráadásul multikulturálisak is, lehet sikeres a védekezés. (Ld. Németország.) Hogy hol sikeresebbek, az a központ döntéshozás erejétől és attitűdjétől együttesen függ. De lehet túl megengedő is egy demokrácia (Belgium, Svédország), lehet széteső (Olaszország, Spanyolország, Anglia). A központosított és erős állam szükséges, de nem elegendő feltétel. Bolsonaro, Trump és Boris Johnson pedig közös abban, hogy nem vették komolyan a vírust, mert az olyan ellenség volt, amelyet nem ők teremtettek.
Táblázataink segítségével még kevéssé tudunk elemzést készíteni politológiai hipotézisekre, arra viszont alkalmasak, hogy ne csak az egyes országok egymáshoz való helyzetét mutassuk be, de általános következtetést is levonjunk. Nemzetközi szinten kell kimondani, hogy a COVID-19 vírussal az egészségügyi rendszer teljesítőképessége vonatkozásában eddig szerencsénk volt. Emlékezzünk arra, hogy a szakemberek évtizedek óta figyelmeztetnek arra, hogy új veszélyes vírusok várhatók. Fel kell ismerni, hogy a „járványgörbe laposítása” cél nem más, mint burkolt beismerése annak, hogy az emberiség nem készült fel semmilyen járványra.